I USA tillsätts folsyra i mjölet för att förhindra att gravida drabbas av folsyrabrist. Tidigare undersökningar har visat att både brist och tillskott på folsyra kan öka risken för missfall. I Sverige sker idag inget tillskott av folsyra.

– Resultaten från vår studie blir en pusselbit för Livsmedelsverket att ta hänsyn till. De länder som tillför folsyra i födan, kan lugnt fortsätta med det, säger professor Sven Cnattingius.

Resultaten visade att missfall var vanligare bland äldre, rökare och välutbildade. Missfall förekom även i större utsträckning bland personer som hade hög konsumtion av kaffe och alkohol, samt de som drabbats av missfall tidigare. När dessa faktorer korrigerats för var risken att drabbas av missfall 50 procent högre i den grupp som hade låga folsyravärden i plasman.

I studien mättes plasmanivåer av folsyra på 468 kvinnor som drabbats av missfall mellan vecka 6 och 12. Uppmätta värden jämfördes med 921 kontroller som befann sig i samma graviditetsvecka. Alla individer som ingick blev också intervjuade utifrån ett frågeformulär. Studien utfördes vid Akademiska sjukhuset i Uppsala mellan 1996 och 1998.

Publicerat i JAMA 16 oktober 2002:
Plasma folate levels and risk of spontaneous abortion. George L, Mills JL, Johansson ALV, Nordmark A, Olander B, Granath F, Cnattingius S. The Journal of the American Medical Association, Vol 288, No 15, October 16, 2002.

För mer information kontakta:
Sven Cnattingius, Karolinska Institutet, 08-728 6190

Presskontakt:

pressinfo@ki.se

Telefon:

08-524 860 77

Mobil:

fast telefon kopplas om