Den 25-26 april samlas startup-bolag, livsmedelsindustri, framgångsrika entreprenörer, experter, investerare och affärsänglar inom livsmedelsbranschen för att hitta möjliga samarbeten. Food Venture & Partnering Days, som arrangeras för tredje gången i Göteborg, syftar till att kommersialisera innovativa idéer och skapa hållbar tillväxt i livsmedelsbranschen.

Årets Food Venture & Partnering Days samlar hundra deltagare. Värd för eventet är Livsmedelsacceleratorn som drivs av forskningsinstitutet RISE. Urvalet av startup-bolag görs av RISE affärsutvecklare inom livsmedel och för deltagare innebär det en möjlighet att på kort tid få träffa Sveriges mest innovativa bolag inom livsmedelsbranschen. För startup-bolagen, som utvecklar både produkter, tjänster och teknologier, innebär det en möjlighet att få presentera sitt företag och nätverka med etablerade aktörer och finansiärer. Som förberedelse erbjuds alla startup-bolag gratis pitchträning och rådgivning av Livsmedelsacceleratorn.

– Vi vill skapa en arena där startups, industri och investerare ska kunna mötas och prata om samverkan, öppen innovation och partnerskap. Det här är vårt sätt att bidra till den svenska livsmedelsstrategins vision om en globalt konkurrenskraftig, innovativ och hållbar livsmedelsbransch säger Susanna Moore, företagsutvecklare vid RISE.

– För de startup-bolag som medverkat tidigare år har Food Venture & Partnering Days skapat kontaktytor som lett till partnerskap. Vi har sett många goda exempel på lyckade partnerskap födas. Förra året svarade 86 procent av deltagarna att man fått nya användbara affärskontakter under eventet, säger Susanna Moore.

Bland de medverkande startup-bolagen i år finns bland andra Lantfisk som odlar fisk i slutna recirkulerande system utan utsläpp, Nutrient som använder restströmmar och nya proteiner för att utveckla nya råvaror samt KosterAlg som säljer svenskodlade makroalger.

Food Venture & Partnering days är öppet för media. För ackreditering kontakta RISE presschef Joakim Jakobsson: joakim.jakobsson@ri.se

Program

Onsdag 25 april: Föreläsningar och panelsamtal. Bland andra talar Lars Appelqvist, vd för Löfbergs och styrelseordförande för Livsmedelsföretagen.

Torsdag 26 april: Startup-bolagen genomför sina pitchar och får möjlighet till enskilda möten med finansiärer.

För fullständigt program se länk nedan:

https://foodventure.b2match.io/

Plats

RISE, Frans Perssons väg 6, Göteborg

För ytterligare information kontakta:

Joakim Jakobsson presschef RISE, Joakim.jakobsson@ri.se, 072-452 66 32.

Susanna Moore företagsutvecklare vid RISE enhet för jordbruk och livsmedel: susanna.moore@ri.se, 0703-866 612

RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 300 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster. www.ri.se

Presskontakt:
Alice Brax
Telefon:
010-516 69 88
Epost:
alice.brax@ri.se
Presskontakt:
Magnus Rysjö
Telefon:
010-516 69 46
Epost:
magnus.rysjo@ri.se
Presskontakt:
Joakim Jakobsson
Telefon:
072-452 66 32
Epost:
joakim.jakobsson@ri.se