Han har undersökt om den betalda föräldraledighetens utformning i olika länder får skilda konsekvenser för kvinnors förvärvsarbete, barnafödande och fattigdom bland småbarnsfamiljer genom att studera de lagstiftade föräldraledighetsförmånernas utveckling i 18 välfärdsstater, däribland Sverige. Han analyserar de politiska och ekonomiska orsakerna bakom olika typer av betald föräldraledighet samt vilka effekter förmånerna har på kvinnors ekonomiska aktivitet, fertilitet samt fattigdom för individer i barnfamiljer.

Två viktiga faktorer bakom införandet av generösa föräldraförsäkringar i västländerna är att socialdemokratiska partier och kvinnor varit starkt representerade i regeringarna. En annan föräldraledighetsstrategi, som bygger på förmåner med relativt låga belopp som är lika för alla familjer, till exempel vårdnadsbidrag, leder också till ett högt barnafödande men minskar inte fattigdom lika effektivt bland småbarnsfamiljerna och håller tillbaka kvinnligt förvärvsarbete. Den senare strategin är framförallt väl utvecklad i de kontinentaleuropeiska länderna med starka kristdemokratiska partier i regeringsställning. Länder med outvecklad betald föräldraledighet, där familjepolitiken istället lämnar stort utrymme för marknadslösningar, bl a Australien, Storbritannien och USA, har störst andel fattiga småbarnsfamiljer.

Doktorsavhandlingens titel: Parental leave institutions in eighteen post-war welfare states.

Disputationen äger rum fredag 7 februari kl. 10.00 i hörsal 8, hus D, Södra huset, Frescati. Opponent är professor Sheila Shaver, University of New South Wales, Sydney, Australien.

Tommy Ferrarini kan kontaktas på telefon 08-16 34 58 (Institutet för social forskning, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm), e-post Tommy.Ferrarini@sofi.su.se

Presskontakt:

Presstjänsten

Telefon:

08-16 4090

Mobil: