Vad händer när den viktigast uppgiften – att vara förälder – vänds upp och ner på en plats där allt är nytt och främmande? Fatumo Osman, docent i omvårdnad vid Högskolan Dalarna, har forskat om lösningar som fått betydelse för föräldrar, barn och samhället.

Föreställ dig att du har flytt från ditt hemland på grund av krig och förföljelse. Du kommer till ett nytt land där du inte kan språket, inte förstår kulturen eller lagar och regler kring föräldraskapet. I det nya landet har du hört att föräldrar har liten eller ingen makt över hur de ska uppfostra sina barn. Du har hört att det finns lagar som gör att dina barn kan de tas ifrån dig.

Så ser verkligheten ut för många föräldrar som migrerar till Sverige.

Fatumo Osman forskar och undervisar inom omvårdnad på Högskolan Dalarna, hon kom själv till Sverige som flykting och idag är hon även förälder. Hon har träffat många nyanlända föräldrar som beskriver sin rädsla för myndigheter och känslan av maktlöshet. Hon har också träffat nyanlända ungdomar som berättar om konflikter med sina föräldrar, utanförskap och över att de inte blir förstådda.

Dessa insikter gjorde att Fatumo ville undersöka vad man ge för stöd till familjer med flyktingerfarenhet. Genom forskning har hon nu utvecklat föräldraprogrammet ”Ladnaan”, ett somaliskt ord som betyder ”en känsla av hälsa och välbefinnande”. Det innehåller både samhällsinformation och metoder enligt anknytningsteorin som syftar till att utveckla eftertanke och känslighet i föräldraskapet.

– När vi utvärderade programmet kunde vi se att föräldrarna fick en bättre psykisk hälsa, ökad tillit och tillfredsställelse i föräldraskapet. Samtidigt fick barnen färre problem med aggression, sociala relationer och utåtageranden, säger Fatumo Osman.

Det här berättar Fatumo om i en föreläsning som kommer sändas i Kunskapskanalen den 14 september. Redan nu finns föreläsningen tillgänglig via UR-Play.

Hur påverkar migration föräldraskapet? På UR Play.se

Kontakt

Fatumo Osman, docent i omvårdnad vid Högskolan Dalarna

E-post: fos@du.se
Telefon:  023-77 82 20