Den nyutbildade pedagogen vill ändra verksamheten, men innan detta kan ske så måste förändring av skolans strukturer initieras. De upplevelser som de tretton förmedlat understryker strukturernas (de inre bildernas) dualitet, det vill säga att strukturer både är medium och resultat av aktörers handlingar, som i sin tur formar system.

Specialpedagogisk påbyggnadsutbildning ersatte 1990 speciallärarutbildningen och utbildningen innehöll flera nyheter. Bland annat utbildades specialpedagogerna i att handleda lärare i stället för att, som tidigare speciallärare, undervisa elever. Utbildningens vetenskapliga förankring förstärktes också.

Avhandlingen är av generellt intresse för alla som funderat över varför förändringar tar lång tid, om de alls inträffar.

Audrey Malmgren Hansen är beteendevetare och specialpedagog, och har varit verksam som fritidspedagog, lärare, administratör, projektledare och lärarutbildare. Under flera år har hon anlitats för utvärderingsuppdrag inom såväl offentliga som privata organisationer och företag.

Doktorsavhandlingens titel: Specialpedagoger – nybyggare i skolan

Disputation äger rum lördag 28 september kl. 10.00 i sal H303, Lärarhögskolan i Stockholm, Rålambsvägen 24-30. Opponent är professor Kjell Granström, Linköpings universitet

Audrey Malmgren Hansen kan nås på 08-512 940 38

Presskontakt:

Presstjänsten

Telefon:

08-16 4090

Mobil: