I sin avhandling studerar Tony Apéria hur förändringar i konkurrens och samverkan på en marknad både påverkar användningen av varumärken och dialogen mellan varumärkesinnehavaren och konsumenten. Han diskuterar också hur dialogen mellan varumärkesinnehavaren och konsumenten kan utvecklas för att stärka relationen dem emellan.

Avhandlingen innehåller studier av fem varumärken: Colgate, Daim. ICA, ICA Nära och OLW.

Ett av resultaten är att pågående förändringar i konkurrens och samverkan leder till färre och starkare varumärken. Två tydliga leverantörsstrategier identifieras: att ladda företagets viktiga varumärken och att inleda partnerskap med prioriterade distributionskedjor.

Studien resulterar i en modell av den varumärkesbyggande processen som består av fyra faser: identifiera, definiera, implementera och styra. I samtliga faser sker en konsumentdialog och en förankring hos de märkeslojala storförbrukarna.

Avhandlingens titel: Brand Relationship Management: den varumärkesbyggande processen.

Avhandlingen är den första vid Grafiska institutet/IHR.

Disputationen äger rum fredag 4 maj kl. 10.00 i Grafiska institutet/IHR:s lokaler, Karlavägen 108. Opponent är docent Ingmar Tufvesson, Lunds universitet.

Tony Apéria kan nås på tfn 08-612 06 93 eller 070.775 29 17
Information kan även lämnas av handledaren Rolf Back vid Grafiska institutet/IHR, tfn 08-783 27 20

Presskontakt:

Presstjänsten

Telefon:

08-16 4090

Mobil: