Tekniken att behandla tumörsjukdomar med antikroppar som är märkta med radioaktiva isotoper, utvecklas alltmer. När dessa antikroppar når tumörer kan tillväxten av dessa hämmas. I avhandlingen har flera av de delsteg som påverkar denna behandlings effektivitet kunnat förbättras, bl. a. genom användning av s. k. antiantikroppar, med vilkas hjälp överskottet av märkta antikroppar påtagligt kan reduceras, vilket minskar biverkningarna vid behandlingen och möjliggör större effekt på tumörerna. Även det molekylära underlaget för själva målsökningen har i detalj studerats. Genom att kombinera denna radioimmunoterapi med vanlig strålbehandling kan vissa synergieffekter erhållas.

Avhandlingen har titeln ”Improving Radioimmunotargeting”. Disputationen äger rum kl. 09.00 i sal E04, byggnad 6E, Umeå universitet. Handledare har varit professor Torgny Stigbrand. Fakultetsopponent är professor Jörgen Carlsson, Enheten för biomedicinsk strålningsvetenskap, Uppsala universitet.

Presskontakt:

Presstjänsten

Telefon:

090-786 50 89

Mobil:

072-206 89 23