Magnetresonanskameror används inom många områden inom sjukvården för
magnetresonanstomografi och magnetresonansspektroskopi. Inom
magnetröntgenspektroskopin kan man utan att göra några fysiska ingrepp
analysera det kemiska innehållet i olika delar av kroppen i syfte att
diagnostisera sjukdomar eller för att kartlägga olika kemiska förändringar
i kroppen. För att särskilja signalerna från olika substanser krävs
avancerade beräkningsmetoder.
Tomas Sundin har i sitt avhandlingsarbete utvecklat sådana
beräkningsmetoder som är speciellt lämpade att använda i biomedicinska
tillämpningar där signalen ofta har relativt dålig kvalitet. Metoderna är
baserade på olika typer modellförenklingar. För att kunna göra dessa
förenklingar kan man få information från referenssignaler men också från
kända teoretiska samband mellan signaler från de olika kemiska
substanserna. Tomas Sundin behandlar också filtermetoder som används för
att få bort oönskade eller ointressanta delar av magnetresonanssignalen.
Filtermetoderna leder till mindre komplicerade beräkningar och möjliggör en
säkrare analys av data. Metodernas tillförlitlighet är undersökt dels genom
simuleringar och dels genom analys av verkliga magnetresonansdata.
Titeln på avhandlingen är Spectral Analysis and Magnetic Resonance Spectroscopy
och Tomas Sundin kan nås på telefon 018-471 31 50 eller
e-post tsu@syscon.uu.se

Presskontakt:

Presskontakt

Telefon:

Mobil:

070-167 92 96