Avhandlingen handlar till stor del om skattningar av totaler i ändliga populationer där hjälpinformationen utnyttjas i stora stickprov. Dessa skattningars egenskaper analyseras både teoretiskt genom asymptotiska resonemang och empiriskt genom simuleringar. Hjälpinformationen används även för att sedan undersöka dessa skattningars osäkerhet.

Den sista delen av avhandlingen ägnas åt en mer generell skattningssituation där man med en ny enkel metod konstruerar intervall som med en viss approximativ säkerhet täcker en okänd kvantitet. Dessa intervall visar sig i
studerade specialfall besitta egenskaper som överträffar dem som uppkommer med hjälp av standardmetoder och uppvisar stora likheter med intervall som är härledda genom betydligt mer komplicerade metoder.

Per Gösta Andersson, Matematik och datavetenskap, Göteborgs universitet och Chalmers avser att disputera för att avlägga filosofie doktorsexamen i matematisk statistik vid Göteborgs universitet med avhandlingen ”Improving
Estimation Quality in Large Sample Surveys” fredagen den 26 oktober 2001, kl. 14.15. Platsen är Hörsalen, Matematiskt centrum, Chalmersområdet, Göteborg.

Per Gösta Andersson, Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola, Matematik och datavetenskap, Matematisk statistik, Telefon: 013-28 66 92, E-post: pgand@mai.liu.se

Tanja Thompson, Informatör, Göteborgs universtitet
Fakultetskansliet för naturvetenskap
Box 460, 405 30 Göteborg, Telefon: 031-773 4857
E-post: tanja.thompson@science.gu.se

Presskontakt:

Ulrika Lundin

Telefon:

031-786 6705

Mobil:

070-775 8851