För stora delar av Sverige har vi idag ett överskott av förädlat plantagefrö för plantskoleodling. Huvudsyftet med avhandlingen var att studera om överskottet kan användas till skogssådd. Överskottet av plantagefrö räcker dock inte till all skogssådd.

Att så plantage- och beståndsfrö i blandning är en väg att till rimlig kostnad höja produktionen. Försök med blandsådd visar att de mer snabbväxande plantagefröplantorna inte påverkar beståndsfröplantors tillväxt negativt. Studier vid röjning visar att andelen plantagefröplantor i större
utsträckning blir kvarlämnade som huvudstammar än beståndsfröplantor.

Resultaten från två serier med försök, en serie i södra och en i mellersta Norrland, är entydiga, även om fördelarna med att använda plantagefrö i flera avseenden verkar vara större i mellersta Norrland än i södra Norrland.
Fyra år efter sådd var till exempel den högsta plantagefröplantan i varje såddfläck 26 procent högre än den högsta beståndsfröplantan i den nordligare serien och 13 procent i den södra serien.

Frövikten har betydelse för tillväxten hos både plantage- och
beståndsfröplantor. En ökning av frövikten från tre till sju mg ledde till att höjdtillväxten för både plantage- och beståndsfröplantor ökade med ca 50 procent efter 5 år i ett fältförsök.

Det är fredagen den 26 oktober 2001 kl 10.00 som fil kand Ulfstand Wennström, SkogForsk, doktorand vid institutionen för skogsskötsel, SLU i Umeå, försvarar sin avhandling med titeln Skogssådd med plantage- eller beståndsfrö av tall i boreal skog (Direct Seeding in the Boreal Forest Using
Orchard or Stand Seed).

Mer information: Ulfstand Wennström, SkogForsk i Sävar, tel 090-15 09 72 E-post: ulfstand.wennstrom@skogforsk.se

Presskontakt:

Magnus Nelin

Telefon:

018-67 26 08

Mobil:

073-807 88 90