För att förhindra normaliseringen av högerextremism i samhället krävs en större kunskap om radikalhögerns utbredda mobilisering på nätet. En ny avhandling från Umeå universitet utforskar hur språkbruk, digitala miljöer och användare samspelar för att sprida högerextremt material.

I takt med att radikala högerpartier får allt större politiskt inflytande världen över så normaliseras åsikter som tidigare har ansetts extrema. Trots radikalhögerns ökade inflytande har tidigare forskning visat att människors politiska attityder inte plötsligt har förändrats, utan att radikalhögern snarare har varit speciellt framgångsrika i att mobilisera supportrar och väljare. I sin avhandling Far Right, Right Here: Interconnections of discourse, platforms, and users in the digital mainstream vill Mathilda Åkerlund, doktorand i sociologi vid Umeå universitet, fördjupa förståelsen för en av de viktigaste arenorna for radikalhögerns mobilisering: internet. Speciellt den mobilisering som sker genom till synes vardagligt innehåll, skapat av vanliga användare på populära sociala medieplattformar och i onlineforum.

– I vardagliga digitala miljöer, som till exempel sociala medier och internetforum, finns en risk att högerradikalt innehåll blir en del av internetupplevelsen också för de som inte avsiktligen har sökt efter det. Dessutom, eftersom högerradikalt material som skapas och sprids i dessa vardagliga miljöer tenderar att vara diskret och fördolt kan det lätt misstolkas. I förlängningen kan detta få allvarliga konsekvenser både i form av en mer generell normalisering av högerradikal diskurs men det kan också leda till potentiell radikalisering av enskilda användare, säger Mathilda Åkerlund.

Digitala miljöer och inflytelserika användare
Mathilda Åkerlund menar att det inte räcker med att fastställa att extremhögern nu utnyttjar alltmer vardagliga digitala miljöer. Olika digitala plattformars roll i möjliggörandet av radikala diskurser måste också utforskas. Beroende på de möjligheter och begränsningar digitala plattformar sätter upp när det kommer till att publicera och dela innehåll, knyta kontakter och interagera med andra användare, skapas förutsättningar för högerradikala diskurser att få spridning. Förutom detta är det också viktigt att förstå hur dessa funktioner utnyttjas i syfte att sprida högerextremt innehåll.

– En högerextrem diskurs uppstår inte av sig själv online, i stället tenderar ett begränsat antal användare vara väldigt inflytelserika i skapandet och spridandet högerextremt innehåll på nätet. Därför måste forskningen också förstå hur dessa särskilt inflytelserika användare går till väga för att sprida högerextrema idéer och hur de bidrar till att skapa gemenskap kring dessa frågor.

Utveckla strategier för att hantera hat på internet
Mathilda Åkerlunds avhandling bidrar med ny kunskap genom att fokusera på hur språkbruk, digitala miljöer och inflytelserika användare samverkar i spridningen och normaliseringen av radikalhögern på nätet. Den utforskar också radikalhögerns mobilisering bortom partipolitiken och det till synes mest extrema innehållet, sådant som ofta annars är i fokus inom forskningen.

– Min forskning visar hur också subtila, vardagliga uttryck av rasism, diskriminering och hat kan få långtgående konsekvenser. Resultaten kan bidra med insikt som hjälper till att utveckla strategier för att hantera spridningen också av mindre explicita former av högerextremt material på internet samt uppmärksammar problem som sociala medieföretag behöver hantera för att stävja spridningen av sådant innehåll.

Läs avhandlingen: Far Right, Right Here: Interconnections of discourse, platforms, and users in the digital mainstream 

Kontaktuppgifter

Mathilda Åkerlund, doktorand vid Sociologiska institutionen, Umeå universitet
E-post: mathilda.akerlund@umu.se
Tel: 090-786 72 45
https://www.umu.se/personal/ma…

Om disputationen

Torsdagen den 3 mars försvarar Mathilda Åkerlund, Sociologiska institutionen, sin avhandling med den svenska titeln: Radikalhögern Online: Sammankopplingar av diskurs, plattformar och användare i ett digitalt mainstream (Engelsk titel: Far Right, Right Here: Interconnections of discourse, platforms, and users in the digital mainstream)

Fakultetsopponent: Professor Jessie Daniels, Department of Sociology, Hunter College, United States

Välkommen att delta via Zoom: https://www.eventbrite.com/e/mathilda-akerlund-doctoral-thesis-defence-biljetter-260995563757

Disputationen hålls på engelska, kl. 13:15 – 15:00 i Aula Biologica.

Umeå universitet
Umeå universitet
är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 000 anställda. Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Presskontakt:

Presstjänsten

Telefon:

090-786 50 89

Mobil:

072-206 89 23