Anders Bodegård
har på ett mästerligt sätt översatt romaner, diktböcker och essäer från polska och franska, för vilket han tilldelats en rad priser och utmärkelser. Han har också nominerats till EU:s översättarpris Aristeion. Bland de författare han översatt märks Wislawa Szymborska, Witold Gombrowicz, Ryszard Kapusinski, Cleslaw Milosz, Albert Camus, Jean-Paul Sartre och Patrick Chamoiseau

Heidi von Born
har en rik produktion av lyrik, romaner och noveller. Hon är en inträngande psykolog som ofta skildrar barn och ungdom i svåra uppväxtmiljöer, inte sällan förlagda till Stockholm. Mest uppmärksammad är kanske hennes självbiografiska svit, t.ex. Hungerbarnen och Kungariket Atlas. Hon har också varit verksam som recensent och har introducerat och översatt engelsk och japansk litteratur. Hon har även under många år varit ledamot av universitetets styrelse.

Heikki Paunonen
har varit professor i finska vid Tammerfors universitet och är en av Finlands ledande dialektologer och sociolingvister. Han utsågs till professor vid endast 30 år. Bland hans vikigaste arbeten märks Tsennaaks stadii, bonjaaks slangii (Tjenneru stan, hajaru klyset), en omfattande ordbok om Helsingfors slang, för vilken han fick Finlandiapriset.

Hedersdoktorerna kommer att promoveras vid den sedvanliga installations- och promotionshögtidligheten i Blå hallen i Stockholms stadshus fredagen den 24 september.

Presskontakt:

Presstjänsten

Telefon:

08-16 4090

Mobil: