Igår beslutade Formas forskarråd att bevilja 40 miljoner till forskning och utveckling av klimattjänster. Forskningen ska pågå inom det europeiska nätverket ERA4CS. Tolv projekt får dela på 40 miljoner kronor. Totalbudgeten för utlysningen är cirka 340 miljoner kronor.

– Att handskas med klimatförändringar och deras effekter berör alla samhällssektorer. Forskningsresultat behöver utvecklas till klimattjänster som stöd för beslutsfattare inom olika sektorer, säger Markku Rummukainen, huvudsekreterare på Formas.

Svenska forskare har lyckats bra i den här utlysningen. Av de 18 projekt som föreslås finansiering finns det svenska forskare i elva av dessa. Tre av projekten har även svenska koordinatorer.

Lista på projekt som beviljas medel från Formas i relaterat material längst ned i pressmeddelandet.

Mer information om utlysningen: http://www.jpi-climate.eu/ERA4CS

Bakgrund
Klimattjänster kan beskrivas som ett gränssnitt mellan forskning och åtgärder. Klimattjänster handlar om data/information om hur klimatet förändras och om effekter av klimatförändringar, och kan stödja eller utgöra underlag för beslut i klimatarbetet, inklusive klimatanpassning.

ERA4CS, European Research Area for Climate Services, är ett konsortium mellan forskningsfinansiärer, med fokus på framtagandet av nya och bättre klimattjänster samt utvecklandet av hur de tillgängliggörs.

För mer information:
Lisa Almesjö, lisa.almesjo@formas.se, 0703 85 40 53
Emilie von Essen, eve@formas.se, 0702 81 40 38

Formas – ett forskningsråd för hållbar utveckling. Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera utvecklingsverksamhet i begränsad omfattning.

Presskontakt:
Emilie von Essen
Telefon:
0702814038
Epost:
eve@formas.se