Idag har Formas forskarråd beslutat att bevilja totalt 640 miljoner kronor till forskning för hållbar utveckling. Cirka 1250 ansökningar har beretts och 213 projekt av dessa beviljas medel. Det ger en beviljandegrad på nästan 18 procent.

– Vi arbetar ständigt med att förbättra vårt arbete för att kunna finansiera den främsta och mest relevanta forskningen som ska bidra till en hållbar utveckling. Från och med i år följer vi upp hur ansökningarna förhåller sig till de globala hållbarhetsmålen. Det kommer att ge oss ny information för analyser av forskningsbehov och den svenska forskningens styrkor, säger Markku Rummukainen

Formas årliga öppna utlysning är uppdelad i tre delutlysningar; Forsknings- och utvecklingsprojekt, Forsknings- och utvecklingsprojekt för framtidens forskningsledare samt Mobilitetsstöd till unga forskare. Mobilitetsstöd är avsett att uppmuntra nyligen disputerade forskare att besöka nya forskningsmiljöer på andra universitet.

De 640 miljoner kronor som delas ut motsvarar ungefär halva Formas årliga budget för forskningsfinansiering.

Projekt som beviljats medel:

Länk till Forsknings- och utvecklingsprojekt

Länk till Forsknings- och utvecklingsprojekt för framtidens forskningsledare

Länk till Mobilitetsstöd till unga forskare

Länk till information om Årliga öppna utlysningen 2017

För mer information:
Karin Önneby, forskningssekreterare, karin.onneby@formas.se, +46 (0) 8 775 40 22
Emilie von Essen, presschef, eve@formas.se, +46 (0) 702 81 40 38

Presskontakt:
Emilie von Essen
Telefon:
0702814038
Epost:
eve@formas.se