Idag beslutade Formas forskarråd att bevilja totalt 97 miljoner kronor till elva forskningsprojekt och åtta synteser inom det Nationella forskningsprogrammet om klimat.

– Vi fick in oväntat många projektansökningar, vilket vittnar om den svenska klimatforskningens aktualitet. Vi ser fram emot nya forskningsbaserade insikter om hur kunskap får ökat genomslag i samhällets klimatarbete, säger Markku Rummukainen, huvudsekreterare på Formas.

Forskningsprojekten löper på tre år mellan 2017 och 2019. De fokuserar på olika perspektiv på vetenskaplig kunskap i klimatarbetet och på hur praktiska handlingar kan omsättas i hållbara lösningar. Syntesprojekten löper på ett år, 2018. De belyser olika aktuella frågeställningar i klimatforskningen och klimatarbetet och ska dels redogöra för kunskapsläget, dels identifiera forskningsbehov.

Länk till de sida med lista på projekt som beviljas medel

Bakgrund:
Det nationella forskningsprogrammet om klimat ska bidra med kunskap till att uppnå Sveriges mål att vara ett fossilfritt välfärdssamhälle och ambitionen att vara ledande i det globala arbetet med att förverkliga Parisavtalets målsättningar. Programmet genomförs i samverkan med andra relevanta forskningsfinansiärer och aktörer. Utlysningar kommer att genomföras löpande under programmets tioåriga period.

För mer information kontakta:
Maria Alm, forskningssekreterare, +46 (0) 8 775 40 48, maria.alm@formas.se
Sandro Caruso, forskningssekreterare, +46 (0) 8 775 40 64, sandro.caruso@formas.se
Emilie von Essen, presschef, +46 (0) 708 48 21 42, eve@formas.se

Presskontakt:
Emilie von Essen
Telefon:
0702814038
Epost:
eve@formas.se