Formas forskarråd har beslutat att bevilja 71 miljoner kronor till totalt 14 projekt inom cirkulär och biobaserad ekonomi. Det är resultatet av den femte utlysningen inom Formas satsning Biobaserad samhällsekonomi. I denna omgång har projekten ett samhällsvetenskapligt och humanistiskt fokus.

– Den här forskningen är mycket angelägen och ligger i linje med regeringens satsningar på strategiska samverkansprogram inom cirkulär- och biobaserad samhällsekonomi, säger Camilla Lehorst, ansvarigt kansliråd på näringsdepartementet.

Syftet med den aktuella utlysningen var att öka kunskapen om de marknadsmässiga, politiska och konsumtionsrelaterade förutsättningar och verktyg som behövs för att stödja och påskynda utvecklingen av en ekonomi där vi kraftigt effektiviserat vår resursomsättning och minskat vårt resursbehov.

 – Projekten som beviljas medel har ett samhällsvetenskapligt och humanistiskt fokus, vilket behövs för att vi ska få en mer komplett bild av de möjligheter och hinder som finns just nu i den pågående omställningen, säger Karin Perhans, ansvarig forskningssekreterare.

Projekten handlar bland annat om att undersöka hur sociala normer kan reducera mängden hushållsavfall, om hållbara affärsmodeller för skogliga värdekedjor, om socialt entreprenörskap i en cirkulär ekonomi samt om ekonomisk hållbarhet i en cirkulär mode- och klädindustri.

Lista på projekt som beviljas medel

Läs mer på Formas.se: Stor satsning på bioekonomi med samhällsfokus


Bakgrund

Formas har särskilda avsatta medel för forskning om skogsråvara och biomassa för att möjliggöra en omställning till en biobaserad ekonomi i enlighet med forskningspropositionen 2012. Den aktuella utlysningen var den femte i en serie av utlysningar inom ramen för dessa medel och syftet var att öka kunskapen om de förutsättningar, spelregler och verktyg som behövs för att stödja och påskynda utvecklingen av en cirkulär och biobaserad samhällsekonomi.

Länk till regeringens samverkansprogram:
http://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-strategiska-samverkansprogram/

För mer information:
Karin Perhans, forskningssekreterare Formas, +46 (0) 737 12 95 12, karin.perhans@formas.se
Emilie von Essen, presschef Formas, +46 (0) 702 81 40 38, eve@formas.se

Presskontakt:
Emilie von Essen
Telefon:
0702814038
Epost:
eve@formas.se