Idag sker första utlysningen i EU:s sjätte ramprogram. Att söka pengar från EU kräver omfattande förberedelser och det tar tid att utarbeta en ansökan. Därför får svenska forskare nu möjlighet att söka bidrag från Formas för att skriva ihop en EU-ansökan.

– Vi tycker att det är viktigt att stödja svenska forskare som avser att söka bidrag från EU:s forskningsprogram. Därför har vi utlyst dessa medel nu, säger Lisa Sennerby Forsse, som är Formas huvudsekreterare.

Medlen är främst vara avsedda för forskare söker koordinerande eller ledande roller inom EU:s forskning. För att få bidrag måste EU-ansökan ha koppling till Formas verksamhetsområden.

Den 14 januari anordnar Formas, Naturvårdsverket och EU-FoU-rådet en konferens med syfte att informera om hur man söker bidrag från EU.

Mer information:
Lisa Sennerby Forsse, huvudsekreterare, 08-775 4058
Anneli Megner, pressansvarig, 08-775 4009, 073-642 3288