Med marin miljöforskning avses här forskning som belyser hur de hav som omger Sverige påverkas av mänsklig verksamhet och hur denna kan utvecklas mot hållbarhet. Forskningen kan också avse havets indirekta betydelse för olika aktuella miljöproblem. Forskningen skall vara av hög vetenskaplig kvalitet och av relevans för Formas ansvarsområden.

– Ekosystemens struktur och funktion, biologisk mångfald, miljökemi och toxikologi, samt klimatfrågor är de för Formas centrala aspekterna inom området, säger Lisa Sennerby Forsse, Formas huvudsekreterare.

Medel kan sökas för:
§ 1-åriga forskningsprojekt

§ 1-årig post-doc

§ Utländsk gästforskare

§ Dyr forskningsutrustning

Sista ansökningsdag är 10 mars 2003

Mera information finns på Formas hemsida www.formas.se