Malmbanan är Sveriges tyngst trafikerade järnväg med persontåg, godståg och malmtåg. Här transporteras malm från gruvorterna Malmberget, Svappavaara och Kiruna till hamnarna i Narvik och Luleå och vidare ut i Europa. Nu finns planer på att bland annat öka tillåtna axeltrycket för tågen längs den 50 mil långa Malmbanan för att kunna lasta mer i vagnarna. Luleå tekniska universitet utför därför ett för Sverige unikt provningsprogram på en fullskalig trågbro i universitetets laboratorium i samarbete med Trafikverket.

‚Äď Den h√§r bron √§r en fantastisk och unik m√∂jlighet att pr√∂va j√§rnv√§gsbroar p√•, d√• det inte finns n√•gon liknande testanl√§ggning i Sverige. Vi kommer att f√• b√§ttre kunskap om hur broar kan belastas och hur l√§nge de h√•ller, s√• vi kan planera in r√§tt underh√•lls√•tg√§rder i god tid, s√§ger Lars-Olof Andersson, sektionschef f√∂r underh√•ll byggnadsverk p√• Trafikverket.

I det unika forskningsprojektet i Sverige som nu inleds i Luleå tekniska universitets största laboratorium, utförs avancerade belastningstester på en fullskalig trågbro i ungefär tre månader framåt. Olika övervakningssensorer har monterats på strategiska punkter på tågbron som gör det möjligt att spåra och analysera olika parametrar som krafter, töjningar och förskjutningar. Experimenten kommer att utsätta bron för statiska och dynamiska belastningar med olika axellastnivåer. Lasterna är representativa för den trafik som passerat Malmbanan under de senaste 50 åren. Resultaten ska användas för att kalibrera analytiska och numeriska modeller samt avancerade datormodeller med vilka kapaciteten och livslängden för befintliga broar på Malmbanans kan prognosticeras. Testerna ska säkerställa att Malmbanans broar klarar planerna på ökade laster.

‚Äď V√•ra prim√§ra m√•l √§r att minska os√§kerheter om det konstruktiva beteendet, identifiera kritiska sektioner och best√§mma slutlig b√§rf√∂rm√•ga hos tr√•gbroarna. Dessutom str√§var vi efter att f√• en √∂kad f√∂rst√•else f√∂r hur belastningen √∂verf√∂rs fr√•n j√§rnv√§gssliprarna genom ballasten och in i sj√§lva brokonstruktionen, s√§ger Gabriel Sas, professor tillika √§mnesf√∂retr√§dare i byggkonstruktion vid Lule√• tekniska universitet.

För två år sedan inledde Luleå tekniska universitet en omfattande utvärdering av broarnas tillstånd på Malmbanan i samarbete med Trafikverket och LKAB, med inriktning den specifika brotypen som är representativ för Malmbanan, en så kallad trågbro. Brotypen utgör cirka 50 procent av broarna på Malmbanan och är ungefär 60 i antal.

‚Äď Projektet kan spara s√•v√§l pengar som koldioxidutsl√§pp och milj√∂. Genom att s√§krare kunna best√§mma och troligtvis ytterligare √∂ka lastkapaciteten p√• Malmbanan, kan broarna beh√•llas under l√§ngre tid och kanske f√∂rst√§rkas i st√§llet f√∂r att bytas ut mot nya, s√§ger Gabriel Sas.

Kontakt: Gabriel Sas, professor vid Luleå tekniska universitet, gabriel.sas@ltu.se, tel. 0703916552
Lars-Olof Andersson, sektionschef för underhåll byggnadsverk på Trafikverket, lars-olof.andersson@trafikverket.se, tel. 010-123 82 22

För pressfrågor, Linda Nilsson, kommunikatör vid Luleå tekniska universitet, 0920-49 35 02 , linda.1.nilsson@ltu.se

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.
Läs mer på www.ltu.se och följ oss gärna på Twitter: @LTUniv och LinkedIn

Presskontakt:
Katarina Karlsson
Telefon:
0920 49 21 28
Epost:
katarina.karlsson@ltu.se