I en ny studie av politiska värderingar bland amerikanska anställda i den industri som just nu formar det digitaliserade samhället och dess framtid – techbranschen – fann forskarna en ”unik” dominans av vänsterliberalism och antietablissemangstänkande.

  • Ingen annan industri- eller tjänstesektor har anställda som i så hög grad sympatiserar med vänstervärderingar (konkretiserat i exempelvis ett oproportionerligt stöd för Bernie Sanders kandidatur 2020).

  • Samtiden och framtiden är i allt högre grad digitaliserad och personer som utvecklar ny teknologi har betydande genomslag för politiska preferenser i algoritm- och applikationsdesign.

  • Studien visar en tydlig ideologisk skillnad mellan techföretagens anställda och deras chefer, där de senare är betydligt mer konservativa.

– Techbranschens ideologiska profil är helt unik och anställda i den sektorn har ett mycket större inflytande över produkternas och tjänsternas utformning än anställda i andra branscher. Att ChatGPT är så vaken i frågor om rasism och sexism är just ett exempel på denna typ av värderingsgenomslag i produktutförande, säger statsvetaren Niels Selling, forskare vid Institutet för framtidsstudier och en av forskarna bakom studien.

– Techbranschradikalismen handlar om ett nytt men avgörande medelklasskikt där privilegierade positioner inom det kapitalistiska systemet används för att reformera ordningen, säger Pontus Strimling forskningsledare för Institutet för framtidsstudiers tema ”Nya teknologier och mänsklighetens framtid” och medförfattare till studien.

Studien ”Liberal and anti-establishment: An exploration of the political ideologies of American tech workers” publiceras i senaste numret av den akademiska tidskriften The Sociological Review, för en fulltexterversion kontakta kommunikatör Henric Karlsson, henric.karlssson@iffs.se.

För kommentarer och fördjupning, kontakta forskarna: niels.selling@iffs.se, +41 77 814 73 59, pontus.strimling@iffs.se, +46 (0) 73-375 18 62.

Institutet för Framtidsstudier är en fristående statlig forskningsstiftelse med rötter i 1970-talet. Vi tar med vetenskapliga metoder fram kunskapsunderlag om de stora framtidsfrågorna och verkar för en offentlig framtidsdebatt. Vårt aktuella forskningsprogram omfattar fem teman som handlar om framtida generationer, demokrati för det tjugoförsta århundradet, nya teknologier och mänsklighetens framtid, diskriminering, sexism och rasism, samt jämlikhet. Hos oss ryms också sekretariatet för det globala forskarnätverket World Values Survey.

Presskontakt:
Henric Karlsson
Telefon:
072 080 23 77
Epost:
henric.karlsson@iffs.se
Presskontakt:
Erika Karlsson
Telefon:
08-402 12 36
Epost:
erika.karlsson@iffs.se