Riksbankens Jubileumsfond finansierar forskningssamarbete med Skånes universitetssjukhus, Språkrådet och Malmö stad, Pedagogisk inspiration.

Inom satsningen Flexit samverkar forskare inom humaniora och samhällsvetenskap med organisationer inom privat, offentlig och ideell sektor. Samverkan inom Flexit handlar om att omsätta kunskap i praktisk nytta och skapa ny kunskap och frågeställningar utifrån organisationers utmaningar och behov. Forskarna definierar forskningsfrågor inom de områden som organisationerna har behov av, organisationerna erbjuder forskarna empiri och tillfälle att begagna sitt kunnande utanför akademin.

Följande forskare beviljades medel:

Rebecca Selberg, Lunds universitet, i samarbete med Skånes universitetssjukhus, Malmö: Fördjupad tvärprofessionell kommunikation genom reflexiv användning av EVLN-modellen: Ett transdisciplinärt utvecklingsprojekt inom intensiv- och perioperativ vård

Ellen Bijvoet, Uppsala universitet, i samarbete med Språkrådet: Uppfattningar och uppskattningar av ”svenska med något utländskt” – en studie om attityder till brytning och förortsklang i Sverige

Anna-Lena Godhe, Malmö universitet, i samarbete med Malmö stad, Pedagogisk inspiration: Skolors och förskolors digitalisering och digitala kompetens i praktiken

Flexit har pågått sedan 2010 och är en satsning där RJ söker nya vägar för samverkan mellan forskning och näringsliv, offentlig sektor samt civilsamhälle. De antagna forskarna anställs i två år av organisationen och tillbringar sedan det sista året på en akademisk institution.

Information om de beviljade projekten

Information om Flexit-programmet: Torbjörn Eng, torbjorn.eng@rj.se

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.

Presskontakt:
Hanna Köllerström
Telefon:
08 506 26 435
Mobil:
0709 651608
Epost:
hanna.kollerstrom@rj.se