I dag presenterar Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) årets 100-lista. På listan hamnar forskningsprojekt som bedöms ha stor potential att komma till nytta genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Ett stort forskningsprojekt vid Blekinge Tekniska Högskola finns med på årets 100-lista.

Temat för årets 100-lista är ”teknik i mänsklighetens tjänst” och på listan lyfter IVA forskningsprojekt som handlar om att säkerställa att nya och kommande innovationer inte hotar utan möjliggör bättre hushållning och fördelning av jordens begränsade resurser, ökad hållbarhet och cirkularitet, ökad jämlikhet, demokrati, säkerhet, hälsa och välbefinnande för hela mänskligheten.

BTH kan glädjande konstatera ett stort forskningsprojekt vid BTH är med på den attraktiva 100-listan, nämligen projektet ”Design of sustainable systems solutions through digital twins”. Projektet finns med i kategorin Smart industri.

Biträdande professor och projektledare Alessandro Bertoni förklarar hur arbetet med digitala tvillingar går till:

–Genom att arbeta med en digital modelldriven produktutveckling kan ett företag tidigt, redan innan produkten är producerad, via en digital tvilling, simulera vilken effekt en tänkt lösning har på dess livscykel. På så sätt kan man förstå och förutspå tack vare modeller vilket gynnar en hållbar utveckling, förklarar han.

De 70 forskningsprojekten på 100-listan är utvalda i en grundlig nominerings- och urvalsprocess baserad på ett antal fastställda kriterier för att skapa värde för näringsliv och samhälle.

–Det är ett erkännande att komma med på 100-listan. Vi är övertygade om att vår forskning kan påskynda övergången mot utvecklingen av mer långsiktigt hållbara produkter. Att se att utvärderingskommittén delar samma vision och uppskattar våra resultat är stimulerande och kommer att få oss att prestera ännu bättre, säger Alessandro Bertoni.

100-listan tas fram av IVA-projektet Research2Business, R2B, som verkar för att Sverige ska vara ledande på att omvandla akademisk forskning, inom tekniska och ekonomiska vetenskaper, till innovation och konkurrenskraft i näringslivet. Urvalskommittén består av drygt 40 kvalificerade personer från akademi, näringsliv och offentlig verksamhet. Projektet drivs i samarbete med Vinnova, PRV, Teknikföretagen, Svenskt Näringsliv, KK-stiftelsen, Almi och Sveriges högskolor och universitet.

Se hela IVA:s 100-lista

 

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, har en tydlig profil; digitalisering och hållbarhet, som genomsyrar hela verksamheten.

Vårt uppdrag är att bidra till en hållbar samhällsutveckling genom högre utbildning, forskning och innovation. Vi bedriver utbildning och forskning inom områden där samhället har stora behov.

 

BTH startade 1989 och har idag drygt 6 500 studenter och 500 anställda. BTH är idag bland de sex bästa i världen inom programvaruteknik och hållbar utveckling.

BTH fick 1999 rätt att ge doktorsexamen inom teknik och vi bedriver idag forskarutbildning inom flera områden. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet.

BTH har två campus i Blekinge: huvudcampus är Campus Karlskrona samt Campus Karlshamn. Båda ligger i vacker kustmiljö vid havet.

Besök oss gärna på www.bth.se

Presskontakt:

Margareta Ahlström

Telefon:

0455-38 50 91

Mobil: