SÄvÀl politiskt som vetenskapligt Àr det i det nÀrmaste en sjÀlvklarhet att
segregation Àr ett samhÀllsproblem och dÀrtill ett moraliskt problem. Mats
Franzén angriper frÄgan vad det Àr i segregationen som bekymrar. Han menar
att det handlar om brist pÄ erkÀnnande av andra mÀnniskor men ocksÄ om
rÀdslan inför det frÀmmande och hur det annorlunda upplevs som ett hot. I
sitt bidrag om stadens rasifiering argumenterar Irene Molina för en
revidering av det kulturperspektiv som varit den dominerande förklaringen
till boendesegregationens uppkomst. Segregationens politiskt-ideologiska
bakgrund mÄste göras synlig och de maktförhÄllanden som skapar och
Äterskapar segregationen mÄste göras tydliga.
Eva Andersson, Lars-Erik BorgegÄrd och Urban Fransson ger en
översikt över nÄgra teoretiska utgÄngspunkter och hypoteser om
segregationens uppkomst och orsaker. De diskuterar ocksÄ hur segregation
skall mÀtas och olika metodologiska problem som segregationsforskningen
ofta stÀlls inför. UtifrÄn en migrationsteoretisk ansats driver Roger
Andersson tesen att den ekonomiska och etniska segregation som finns i
svenska stÀder pÄverkar hushÄllens flyttningsbeslut och bostadsval, som
bÄde upprÀtthÄller och i vissa fall förstÀrker segregationen. IstÀllet för
invandrartÀta, menar han, borde vi tala om svenskglesa bostadsomrÄden och
dÀrmed fÀsta uppmÀrksamheten pÄ den svenskfödda befolkningens flyttningar
som orsak till segregationens uppkomst och konsekvenser för mÀnniskors
levnadsförhÄllanden.
Segregationens pÄverkan pÄ mÀnniskor och deras möjligheter i
samhÀllet Àr det centrala Àmnet i Per Strömblads bidrag. Om segregationen
pÄverkar mÀnniskor, hur sker i sÄ fall denna pÄverkan? Margareta Popoola
har analyserat segregationsprocessen i stadsdelen RosengÄrd i Malmö.
Segregationen skapas av en mÀngd processer pÄ bÄde makro- och mikronivÄ.
Ibland kan det till synes enkla faktorer, som t.ex. hur och vem som
förhandlar med hyresvÀrden, vara vÀsentliga förklaringar till att
segregation uppkommer. Sture Öberg vidgar diskussionen frĂ„n segregationen i
stadsbygden till den globala segregationen. Han visar hur de visuella
sÀrdrag som idag kÀnnetecknar mÀnniskor i olika delar av vÀrlden utnyttjas
för konfrontationer mellan mÀnniskor med olika historiska rötter.
Forskning om boendesegregation Àr i högsta grad Àr
mÄngvetenskaplig. Det framgÄr av boken Den delade staden som samlat
forskare frÄn kulturgeografi, statsvetenskap och sociologi, flertalet frÄn
Uppsala universitet. I fokus stÄr den urbana miljön: stadens livsrum. Boken
ger en översikt av den aktuella forskningen kring segregation och vÀnder
sig sÄvÀl till studenter som politiker och praktiker. Ett tema som gÄr igen
i flera av kapitlen Àr nödvÀndigheten av en respektfull toleransen gentemot
andra mÀnniskor och kulturer.

Redaktör för boken Àr Lena Magnusson, Institutet för bostads- och
urbanforskning, Uppsala universitet, som ocksÄ skrivit
introduktionskapitlet. Telefon till lena Magnusson 026-420 65 37, e-post
Lena.Magnusson@ibf.uu.se

Den delade staden kan bestÀllas frÄn Boréa Bokförlag, telefon: 090-70 16
90, fax: 090-14 32 89, e-post: maria@borea.nu.

Presskontakt:

Presskontakt

Telefon:

Mobil:

070-167 92 96