Inom ramen för forskningsprogrammet Strategiska Nätverk bedrivs forskning på Mitthögskolan om hur strategiska nätverk skapas, utvecklas och bibehålls. Tidigare har forskare inom området ofta skyllt misslyckade nätverksbyggen på kulturkrockar eller dålig personkemi.

Mitthögskolans forskare har en annan syn på saken. De menar att det främst är relationen mellan det strategiska nätverkets aktörer och utomstående aktörer som hindrar nätverkets utveckling.

Vid Företagsekonomiskt forskningsforum, där de nya forskningsrönen presenteras, medverkar professor Jan Johansson, Mitthögskolan, som är en förgrundsfigur inom den internationella forskningen om affärsnätverk. Dessutom kommer ekonomie doktorerna Mats Klint och Eva Sandberg att visa på goda exempel på strategiska nätverk.
– Forskningen kring strategiska nätverk kommer att resultera i att regionens företag får ta del av världsunik kunskap, säger Tommy Roxenhall.

Seminariet i Sundsvall 20 november hålls i Rum M 108, Åkroken, Mitthögskolan, kl. 11.30-14.00

Seminariet i Östersund 3 december hålls i Rum G 1352, Centrumhuset, Mitthögskolan, kl. 11.30-14.00

Företagsekonomiskt forskningsforum genomförs av Mitthögskolan i samarbete med EU:s strukturfonder Mål1- Södra Skogslänsregionen, Föreningssparbanken, FRY, Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Nordea, Norrporten, SCA, Sundsvalls Tidning, Sundsvalls kommun, Öhrlings Pricewaterhouse Coopers, Deloitte & Touche, Länsförsäkringar, Länsstyrelsen i Jämtlands län, Persson Invest, Trånviksbolaget, Sparbankstiftelsen och Östersunds kommun.

För mer information om Företagsekonomiskt forskningsforum kontakta: Edith Andresen, Mitthögskolan Tfn: 060-14 88 21, 070-307 21 00 eller Tommy Roxenhall, Mitthögskolan Tfn: 060-14 86 89, 070-814 86 89