Sedan utbrottet av Covid-19-pandemin har forskarvärlden försökt kartlägga coronavirusets natur, värdinteraktioner, smittvägar och varför vissa grupper drabbas så olika av viruset. Forskaren Marité Cárdenas tror att hennes forskning kan avslöja en koppling mellan högt kolesterol och sjukdomens svårighetsgrad.

– När du blir sjuk i Covid-19, och beroende på hur sjuk du är, så sjunker din kolesterolnivå. Nivån sänks som mest för de som blivit sjukast. Ingen vet riktigt varför det är såhär, säger Marité Cárdenas, forskare på Biofilms forskningscentrum för biologiska gränsytor vid Malmö universitet.

– Genom vår forskning vet vi att kolesterolpartiklar är olika beroende på hur din hälsa är. Om du har ett högt kolesterolvärde, höga värden av triglycerider, så ser partiklarna olika ut; det är inte bara deras sammansättning eller koncentration, utan de är verkligen olika. Det väcker frågan om vad som händer när taggproteinet, virusets ytprotein, interagerar med kolesterolpartiklarna. Tänk om dessa interaktioner i sin tur påverkar hur kolesterolpartikeln ser ut?

Experiment utfördes genom att använda neutronspridning

Om hypotesen stämmer så kan det vara så att förändringen av kolesterolpartikeln är beroende av hur partikeln såg ut från början. Syftet med forskningen är att visa att det faktiskt har inträffat en förändring.

Forskargruppen, där Marité Cárdenas ingår, har inte kartlagt särskilda demografiska grupper, utan tittat på ett randomiserat urval. Man visste sedan tidigare att taggarna interagerar med partiklarna, men i det här experimentet syntes hur kolesterolpartiklarna utbytte fetter med viruset och cellmembranen. Dessa experiment utfördes genom att använda neutronspridning vid Laue Langevin-institutet i Frankrike.

– Något händer mellan taggen och kolesterolpartikeln, som i sin tur påverkar funktionen av partikeln. Vi behöver veta om den här påverkan skiljer sig åt beroende på om en individ har högt eller lågt kolesterolvärde eller andra slags hälsoproblem.

Öppnar upp för frågor kring vaccinationernas biverkningar

Senare i år kommer Cárdenas börja undersöka detta fenomen med prover från patienter med olika nivåer av kolesterol och triglycerider.

– Det här öppnar upp för andra frågor, till exempel kring vaccinationer. Vaccinet släpper ifrån sig taggproteinet på samma sätt vi gjorde i vårt experiment, alltså fritt och inte bundet till viruset, och vi ser att det finns biverkningar på en liten del av befolkningen, säger Cárdenas.

– Tänk om biverkningarna, eller en del av dem, inte är en direkt konsekvens av leveranssystemet utan snarare en fri tagg i kroppen? Är det taggproteinet som interagerar med något i HDL (high-density lipoprotein som transporterar runt kolesterolet i kroppen) som gör att det binds starkare till hjärtmuskeln, till exempel?

Alla våra organ har receptorer som gör det möjligt att känna igen och utbyta molekyler med kolesterolpartiklar. Om taggproteinet binds till partikeln kan det vara så att kolesterolpartiklarna fungerar som en trojansk häst, föreslår Cárdenas, som nu letar efter en samarbetspartner för att undersöka denna teori.

————————————————————————-

Du får det här pressmeddelandet eftersom vi tror att du är intresserad av vår forskning och utbildning. Läs om Malmö universitets hantering av GDPR: mau.se/om-webbplatsen/

Material från nyhetsrummet får användas för redaktionella syften, ej för kommersiellt bruk som till exempel annonsering.

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som bidrar till samhällsutveckling. Det märks i vår forskning, våra utbildningar och i vårt samarbete med andra aktörer.

Våra forskare arbetar gränsöverskridande. Med olika discipliner vidgas perspektiven och infallsvinklarna blir fler. Att identifiera och ta sig an framtidens utmaningar är högt prioriterat.

Tillsammans med andra vill vi skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt. Som en naturlig följd av detta finns de flesta av våra studenter inom ämnesområden och yrken med hög samhällsrelevans.

Vi är övertygade om att öppenhet och inkludering berikar vår mångfald. Ett kvitto på det är att två av tre studenter på Malmö universitet är första generationens akademiker.

Malmö universitet i siffror:

  • Grundat 1998
  • 5 fakulteter och 5 forskningscentrum.
  • 24000 studenter, 12 000 helårsstudenter
  • 2 093 anställda
  • 430 disputerade lärare, 264 doktorander 83 professorer
  • 100 program och 350 kurser

Presskontakt:
Anna Dahlbeck
Telefon:
040 665 87 93
Epost:
anna.dahlbeck@mau.se