Forskare vid Mälardalens högskola har sedan länge identifierat ett behov av kvalitetssäkrade läromedel i svensk skola. Matematikprofessor Andreas Ryve välkomnar regeringens utredning samtidigt som han går in i slutfasen av arbetet med Sveriges första forskningsbaserade läromedel i matematik.

– Lärarens centrala roll för elevers lärande och de resurser som funnits tillgängliga för lärare, till exempel lärarhandledningar, har varit enormt eftersatta i Sverige, säger Andreas Ryve professor i matematikdidaktik vid Mälardalens högskola.

Utbildningsministern håller med. I en kommentar till att regeringen nu tillsätter en särskild utredare lyfter utbildningsminister Anna Ekström fram att bristfälliga läromedel är ett problem i många skolor. Hon pekar bland annat på bristande kvalitetskontroll: medan det i andra länder är vanligt med noggranna kvalitetskontroller för läromedel är detta i hög utsträckning avreglerat i Sverige. Gustav Fridolin får nu uppdraget att bland annat utreda statens roll i relation till läromedel i den svenska skolan.

Forskningsbaserade läromedel

Mälardalens högskola har under många år bedrivit forskning som syftar till att ta fram kvalitativa läromedel för grundskolans matematikundervisning. Rik matematik är Sveriges första läromedel i matematik som genomgående baseras på forskning. Det är utvecklat av och för lärare, tillsammans med forskare.

– Det är oerhört viktigt att vi arbetar tillsammans med lärarna ute i klassrummen så att vi får läromedel som fungerar i praktiken, inte bara i teorin. Därför har vi ett nära samarbete med lärare som testar lektioner och verktyg, säger professor Andreas Ryve som forskar om klassrumsundervisning i matematik och speciellt lärarnas roll.

Rik matematik

Forskningen som ligger till grund för läromedlet Rik matematik har pågått i 15 år. Projektet Framtidens läromedel, som är en gemensam satsning av Sparbanken Rekarne, Mälardalens högskola och Eskilstuna kommun, har hela tiden haft som fokus att skapa ett läromedel som stödjer lärare att bedriva rik matematikundervisning, varje lektion.

– Det räcker inte att läraren själv förstår matematiken. För att lyckas måste läraren också förstå hur eleverna tänker och agera därefter. Det kräver ett läromedel som bygger på forskning och tillhandahåller smart designade lektioner, säger Andreas Ryve.

Konceptet är i första skedet utvecklat för årskurs 1–3, med ambitionen att utöka till 4-6. Läromedlet lanseras för försäljning i hela landet 2020, men testas redan nu av lärare på skolor i Eskilstuna.

– Vi är äntligen på rätt väg med forskningsbaserade läromedel och fokus på lärarens arbete i klassrummet, säger Andreas Ryve.

Kontakt

Andreas Ryve, professor i matematikdidaktik vid Mälardalens högskola, tfn +46 73 662 0736, e-post: andreas.ryve@mdh.se

PR-länk regeringens utredningsuppdrag: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/11/ny-utredning-om-statens-roll-nar-det-galler-laromedel-i-svensk-skola/

Ett starkt MDH – den samproducerande högskolan 

På Mälardalens högskola (MDH) möts människor som vill utveckla sig själva och framtiden. Våra 15 000 studenter läser kurser och program inom ekonomi, hälsa, teknik och utbildning. Vi bedriver forskning inom alla utbildningsområden och har internationellt framstående forskning inom framtidens energi och inbyggda system. Vårt nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor gör att vi på MDH bidrar till att människor mår bättre och jorden håller längre. Mälardalens högskola finns på båda sidor om Mälaren med campus i Eskilstuna och Västerås.

Presskontakt:

Jessika Hedén

Telefon:

021-10 15 86

Mobil: