Forskare: Vattna på rätt sätt med rätt mängd för att optimera skörden

I framtiden kommer det bli allt viktigare att ta hänsyn till sambandet mellan vatten, energi och mat för att säkra tillgång till livsmedel, både i Sverige och globalt. Vid Mälardalens högskola (MDH) pågår forskning för att med hjälp av klimatdata från SMHI och NASA utveckla system som gör det enklare att kartlägga vädret för att optimera vattenförbrukningen vid bevattning av åkermark och grödor.

Begreppet ”vatten-energi-mat- sambandet” (Water-Energy-Food Nexus) växte i popularitet efter World Economic Forum 2008, där det användes för att lyfta fram sambandet mellan vatten, energi – och livsmedelsystem när det gäller livsmedelssäkerhet kopplat till globala kriser. Sedan dess har flera olika WEF-modeller utvecklats runt om i världen, men den svåraste nöten att knäcka är just att få fram en modell som visar hur de olika områdena vatten, mat och energi samspelar med varandra. Här kommer forskning från (MDH) in i bilden.

Räkna ut förbrukning av vatten, energi och livsmedel
Målet med forskningen, som leds av Pietro Campana, forskare inom hållbara energisystem, är att skapa ett system som kan uppskatta förbrukningen av vatten, energi och livsmedel på nationell nivå för att kunna optimera jordbrukssektorn utifrån just sambandet mellan vatten, energi och livsmedelsproduktion.

– Ju snabbare du förstår innebörden av sambandet mellan vatten, energi och mat, desto snabbare inser du även vikten av vatten. Vi kan inte få tillgång till energi utan tillgång till vatten, eftersom det mesta av vår energi kommer från vattenkraftverk eller värmekraftverk som kräver vatten för kylning. Relativt nya tekniker för ren energi, som exempelvis solceller och solkoncentrerande kraftverk, kräver också mycket vatten. Utan vatten kan vårt system för livsmedelsproduktion inte upprätthållas, vilket hotar vår tillgång till mat, både i Sverige och globalt, säger Pietro Campana.

Riktlinjer för bevattning under torka
Systemet, som bygger på klimatdata från SMHI och rymdteknik från NASA, kallas SWEDIMS (SWEDish Irrigation Management System) och är främst utvecklat för att ge riktlinjer för bevattning till svenska jordbrukare, särskilt under torka. Det bygger på en visualiserings- plattform och ska hjälpa jordbrukare att bättre förstå sambandet mellan vatten- och energianvändning och livsmedelsproduktion. Systemet kan också användas av leverantörer av vatten- och energihantering för att bättre fördela vattnet som
naturresurs.

– Trots vår geografiska placering och det överflöd av vattenresurser som vi har tillgång till här, kan även Sverige drabbas av torka. Det blev tydligt under den varma och torra sommaren 2018, och med klimatförändringarna är det högst troligt att vi kommer att få regelbundna perioder av torka även här i framtiden.

Vattna på rätt sätt för att optimera skörden
Därför blir det i framtiden allt viktigare att optimera mängden vatten som tillförs vid exempelvis bevattning av åkrar och grödor. Det gäller med andra ord att vattna på rätt sätt och vattna rätt mängd för att få en optimal skörd – utan att slösa på vattnet som resurs.

– Under ett normalt år kan det här bevattningssystemet leda till betydande vattenbesparingar jämfört med konventionella riktlinjer för bevattning. De resultat som kommit fram visar att så kallad temperaturstress under torkan 2018 spelade en nyckelroll i de minskade skördarna på upp till 35 procent. Genom att använda ett bevattningssystem som vattnar på rätt sätt med rätt mängd i rätt tid, skulle det inte bara optimera skördarna, utan också både minska vatten- och temperaturstressen och på så vis mildra troliga negativa effekter av klimat förändringarna, säger Pietro Campana.

Kontaktuppgifter:
Pietro Campana, universitetslektor och forskare inom hållbara
energisystem
Tel: 021-10 14 69
E-post: pietro.campana@mdh.se