Allt färre barn och unga engagerar sig inom föreningsidrotten. Att få fler unga att vilja bli och få möjlighet att utvecklas som idrottsledare, är fokus för ett nytt forskningsprojekt vid Malmö universitet.

– Det är ett stort problem att det finns så få unga ledare inom idrotten idag. Att bara konstatera att ingen vill ställa upp är att göra det för enkelt för sig. Unga måste ges möjlighet att träna på ledarskap, säger Susanna Hedenborg, professor i idrottsvetenskap som leder projektet Hållbart ledarskap.

Unga blir sällan tillfrågade om att leda i en förening och bara en fjärdedel av idrottsföreningarna har en ung person under 25 år i sin styrelse, visar en tidigare genomgång från Centrum för idrottsforskning.

– Studier visar också att de unga som trots allt går ledarskapsutbildningar inte fångas upp när de kommer tillbaka till sina föreningar. De får inte det stöd de behöver och kanske inte ens får möjlighet att utöva ledarskap alls, säger Susanna Hedenborg.

En utgångspunkt för det nya projektet är att öka kompetensen om hållbart ledarskap inom idrotten. Tillsammans med förenings- och näringslivet ska ledarskapsutbildningar för unga med fokus på långsiktiga metoder testas och utvärderas.

– Målet är att skapa en förändring som gör att fler unga vill engagera sig som ledare. De måste få det stöd och den uppmuntran som krävs för att kunna utvecklas i rollen. Därför är vi glada att tillsammans med flera viktiga aktörer arbeta för att få fram morgondagens idrottsledare, säger Susanna Hedenborg.

Om projektet Hållbart ledarskap: Tre workshops genomförs inom ramen för projektet under 2022 där unga ledare tillsammans med erfarna idrottsledare bjuds in. Arbetet kommer också att bygga på tidigare studier, intervjuer och enkäter. Under 2023–2024 studeras, analyseras och utvärderas de metoder för hållbart ledarskap som tagits fram i projektet.

Kontakt:
Susanna Hedenborg, professor i idrottsvetenskap
susanna.hedenborg@mau.se
040-6658385

————————————————————————-

Du får det här pressmeddelandet eftersom vi tror att du är intresserad av vår forskning och utbildning. Läs om Malmö universitets hantering av GDPR: mau.se/om-webbplatsen/

Material från nyhetsrummet får användas för redaktionella syften, ej för kommersiellt bruk som till exempel annonsering.

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som bidrar till samhällsutveckling. Det märks i vår forskning, våra utbildningar och i vårt samarbete med andra aktörer.

Våra forskare arbetar gränsöverskridande. Med olika discipliner vidgas perspektiven och infallsvinklarna blir fler. Att identifiera och ta sig an framtidens utmaningar är högt prioriterat.

Tillsammans med andra vill vi skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt. Som en naturlig följd av detta finns de flesta av våra studenter inom ämnesområden och yrken med hög samhällsrelevans.

Vi är övertygade om att öppenhet och inkludering berikar vår mångfald. Ett kvitto på det är att två av tre studenter på Malmö universitet är första generationens akademiker.

Malmö universitet i siffror:

  • Grundat 1998
  • 5 fakulteter och 5 forskningscentrum.
  • 24000 studenter, 12 000 helårsstudenter
  • 2 093 anställda
  • 430 disputerade lärare, 264 doktorander 83 professorer
  • 100 program och 350 kurser

Presskontakt:
Jessica Bloem
Telefon:
0722031512
Mobil:
040-6658501
Epost:
jessica.bloem@mau.se