Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 2023 tilldelas Claudia Goldin för att ha förbättrat vår förståelse av kvinnors arbetsmarknadsutfall.

Vid Göteborgs universitet kan nedanstående forskare kommentera Ekonomipriset:

Sanna Bergvall, lektor i nationalekonomi. Forskar inom området arbetsmarknadsekonomi med fokus på jämställdhetsfrågor. Hon använder Claudia Goldins forskning som bakgrund och motivering till sin egen forskning, och pristagarens forskning hade stor påverkan på Sanna Bergvall när hon började studera nationalekonomi, och är delvis anledningen till att hon valde att fortsätta doktorera och att inrikta sig på just arbetsmarknadsekonomi och jämställdhet.

Eva Ranehill, lektor i nationalekonomi. Forskar inom området beteendeekonomi med fokus på genus. Hon använder ofta ekonomiska experiment för att studera skillnader i mäns och kvinnors beslut och utfall, och har då använt professor Claudia Goldins forskning som en bas för att identifiera vilka situationer och faktorer som är viktigast att studera för att minska könsskillnaderna.

Presskontakt:

Ulrika Lundin

Telefon:

031-786 6705

Mobil:

070-775 8851