Målet för den internationella konferensen New Business Models är att bidra till hållbar utveckling genom tvärvetenskaplig forskning om nya affärsmodeller. Nu kliver Maya Hoveskog, docent i Innovation Management vid Högskolan i Halmstad, in som ny styrelseledamot för den internationellt erkända konferensserien.

New Business Models, NBM, började som en konferensserie år 2014 i Toulouse, i Frankrike med 20–30 deltagare och har sedan dess vuxit kraftigt. Förra året stod Högskolan i Halmstad som värd, och då var cirka 200 personer från 80 lärosäten och organisationer världen över delaktiga i evenemanget, antingen som deltagare eller som organisatörer.

Syftet med konferensserien är att belysa forskningen inom hållbara affärsmodeller. Det är ett progressivt forskningsområde som fokuserar på ett mer hållbart företagande. Det forskas bland annat om miljö- och samhällssystem kan integreras i företag och hur olika intressenter ska samverka för hållbarhet, exempelvis arbetsgivare och lokalsamhälle.

– Varje hållbar affärsmodell bör värna om ekonomiska värden samtidigt som miljömässigt-, socialt- eller ekonomiskt kapital bibehålles eller till och med skapas, säger Maya Hoveskog.

Som ny ledamot ska Maya Hoveskog, tillsammans med resten av NBM:s styrelse, jobba med strategiska frågor kring konferensseriens framtid.

– Vi ska sträva efter akademisk excellens och kunskapsöverföring genom att engagera forskare och samverkanspartners från både privat och offentlig sektor. Ett annat viktigt fokusområde för styrelsen är att vårda och stödja gemenskap kring konferensen så att den kan frodas. Det är jag särskilt intresserad av. Jag bidrog till detta redan förra året, då jag initierade och organiserade den första doktorandworkshoppen, som en arena för både juniora och seniora forskare att träffas och diskutera. Workshoppen blev en framgång och kommer att vara återkommande i konferensserien, säger Maya Hoveskog.

Maya Hoveskogs forskning fokuserar på innovationsprocesser med inriktning på innovation av hållbara affärsmodeller och värdeskapande. Hon forskar också kring lärarrollen i högre utbildning.

– Jag har ett särskilt intresse för visualiseringsverktyg och tillvägagångssätt som kan användas i det tidiga stadiet av innovationsprocesser. Det är värdefullt att samarbeta med kollegor inom olika ämnen, som exempelvis miljövetenskap, design, informatik och humaniora, säger hon.

Maya Hoveskog
072-977 36 67

Katarina Tran
Kommunikatör
070-474 22 26