Som medlem av avdelningen för odontologi har professor Lars Hammarström valts till ledamot av AAAS för sina vÀrdefulla bidrag till utbildning och forskning inom odontologin, speciellt upptÀckten av tartratresistent fosfatas i osteoklaster [en typ av benceller] och anvÀndandet av emaljproteiner vid behandling av tandlossningssjukdomar.

I Är har totalt 291 medlemmar i AAAS upphöjts till denna titel för sina försök att utveckla forskningen och befordra anvÀndningsomrÄden som anses utmÀrkande vetenskapligt eller socialt. Endast ett fÄtal svenskar har tidigare belönats med titeln ledamot. Nya ledamöter erhÄller ett diplom och en guldnÄl lördagen den 15 februari, 2003 i samband med 2003 Ärs AAAS-möte i Denver, USA.

Traditionen att upphöja medlemmar i AAAS till ledamöter började 1874. Medlemmar kan föreslÄs till ledamöter av respektive styrgrupp i nÄgon av AAAS 24 avdelningar eller av tre tidigare ledamöter. Varje styrgrupp granskar och bedömer sedan de föreslagna medlemmarna. En lista pÄ föreslagna kandidater gÄr till AAAS centrala rÄd, dÀr en omröstning bestÀmmer det slutliga urvalet.

För mer information, kontakta:
Carol Hoy, tel: +1 202 326 6434 eller mail: choy@aaas.org

* * *

The American Association for the Advancement of Science (AAAS), som grundades 1848, verkar för utveckling av vetenskapen genom projekt program och publikationer inom forskningspolicy, utbildning och internationellt samarbete. AAAS Ă€r vĂ€rldens största sammanslutning av forskare. AAAS ger bland annat ut den vetenskapliga tidskriften Science och administrerar websidan EurekAlert! – www.eurekalert.org – för senaste nytt inom vetenskap och teknik.

Presskontakt:

pressinfo@ki.se

Telefon:

08-524 860 77

Mobil:

fast telefon kopplas om