Huvudsyftet med denna forskningsenhet för BiosfÀr-Aerosol-Moln-Klimat-vÀxelverkan Àr att studera klimat- och hÀlsoeffekterna av aerosolpartiklar. Forskningsenheten kommer att fokusera pÄ a) effekterna av biogena aerosoler b) vÀxelverkan mellan aerosoler, moln och klimat och c) förhÄllandet mellan atmosfÀren och ekosystem. Ett femtiotal forskare kommer att delta i spetsforskningsenheten, varav ett tiotal vid Stockholms universitet.

Spetsforskningsenheten har Àven tilldelats anslag frÄn Nordiska Forskarutbildningsakademin för att tillsammans med en av de övriga spetsforskningsenheterna utveckla och driva en internationell nordisk forskarskola med fokus pÄ BiosfÀr-Kol-Aerosol-Klimat, med totalt hundratalet doktorander.

Nordiska ministerrÄdets avsikt med de nordiska spetsforskningsenheterna Àr att stimulera ett utökat och kreativt samarbete mellan forskargrupperna, frÀmja kontakterna med europeiska spetsforskningsenheter samt erbjuda goda möjligheter att ansöka om Network of Excellence-finansiering inom EU:s sjÀtte ramprogram.

Kopplingen till en nordisk forskarskola kommer att stÀrka kvaliteten i forskarutbildning och erbjuda doktorander inom Spetsforskningsenheten möjlighet till större internationellt utbyte. Forskarutbildningen kommer att bedrivas i samarbete mellan flera forskargrupper och erbjuda doktoranderna tillgÄng till ett utökat program av doktorandkurser och till handledare, laboratorier, fÀltstationer, databaser och datormodeller inom hela spetsforskningsenheten.

Mer information:
Om forskarskolan (nummer ett pÄ listan):
www.norfa.no/news_detail.cfm?LID=1&NewsCatID=2&NewsYear=2002&NewsId=114
Om spetsforskningsenheten (nummer tvÄ pÄ listan):
www.norden.org/webb/pressrelease/pressrelease.asp?id=804&lang=1
Information lÀmnas Àven av docent Douglas Nilsson, tfn 08-16 43 53, 070-355 17 28

Presskontakt:

PresstjÀnsten

Telefon:

08-16 4090

Mobil: