Studien visar att traditionen som forskare skolas in i under studietiden och även i arbetslivet har en stark inverkan på hur man väljer att uttyda texterna. Likaså påverkar forskarens upplevda yrkesidentitet de val som görs vad gäller metod och angreppssätt. I yrkesidentiteten ingår faktorer av nationalistisk, religiös och ideologisk natur. Avhandlingens sista kapitel är en närstudie av feministisk forskning kring de två dikterna, och hur den speglar förändringar inom forskarsamhället i stort.

Berit Åström är uppvuxen i Robertsfors.

Lördagen den 26 oktober försvarar Berit Åström, institutionen för moderna språk/engelska, Umeå universitet, sin doktorsavhandling med titeln The Politics of Tradition: Examining the History of the Old English Poems The Wife’s Lament and Wulf and Eadwacer. Svensk titel: Traditionens politik: en studie av historien kring de fornengelska dikterna Kvinnans klagan och Wulf och Eadwacer.
Disputationen äger rum kl 10.00 i Humanisthuset, hörsal F.
Fakultetsopponent är Dr. Roy M. Liuzza, Tulane University, New Orleans, USA.

Berit Åström nås på :
Tel : 090-786 95 88
E-post: berit.astrom@engelska.umu.se