Idag hamnar många elever utanför i skolan och detta motverkar deras utveckling och lärande. Därför startar nu en forskarskola med syfte att förbättra lärarutbildningarna och undervisningen i skolan med avseende på språk och litteratur.

Forskarskolan, Culturally Empowering Education through Language and Literature (CuEEd-LL) finansieras av Vetenskapsrådet och leds av Jönköping University i samverkan med Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Högskolan i Borås och Malmö universitet.

– Skolan och utbildningen kan göra skillnad här. Språk och litteratur består av praktiska och estetiska moment som varit grundläggande i skolan under lång tid. Innehåll och undervisning i dessa områden behöver ständigt förnyas för att stödja elever i alla ämnen till att bli kritiskt tänkande individer som självklart tar plats i olika kulturella och sociala sammanhang med en egen röst, säger Ylva Lindberg, professor på Högskolan för lärande och kommunikation vid Jönköping University och projektledare för forskarskolan.

Sommaren 2021 beviljades forskarskolan knappt 39 miljoner kronor av Vetenskapsrådet.

Den 28 och 29 mars hålls en kickoff på Spira med ca. 30 deltagare, bland annat forskare och doktorander från flertalet länder.

Under kickoffen kommer bland annat Agneta Marell, rektor vid Jönköping University att hålla tal, dessutom kommer det att hållas seminarier och doktorandpresentationer (se hela programmet på webbsidan)

Under vecka 13 startar också den första kursen för de antagna doktoranderna.

Läs mer om forskarskolan här: https://ju.se/center/cueed-ll.html

För mer information, kontakta Ylva Lindberg, professor på Högskolan för lärande och kommunikation vid Jönköping University och projektledare för forskarskolan:
Telefon: 036-101495
Mejl: ylva.lindberg@ju.se

Jönköping University (JU) är en stiftelsehögskola med tydligt profilerad verksamhet som präglas av entreprenörsanda, internationalisering och samverkan med näringsliv och samhälle. Utbildning och forskning bedrivs inom de fyra fackhögskolorna Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping International Business School och Tekniska Högskolan samt utbildning inom Jönköping University Enterprise. JU har cirka 12 000 registrerade studenter, 800 anställda och omsätter 1 000 mnkr.

Presskontakt:
Sophie Liljefall
Telefon:
+46 36-10 1816
Epost:
sophie.liljefall@ju.se