Under mässan presenteras ett urval av de tjänster som är intressanta för skolan. Nämnas kan bland annat:
– www.medicinsk.forskning.se: Många har funderingar kring etik och djurförsök i den medicinska forskningen. Den här webbplatsen ger perspektiv och inblick i hur dagens forskare resonerar.
– Det mesta om den nya, stora satsningen på utbildningsvetenskaplig forskning – Utbildningsvetenskapliga kommittén
– Få mer information om CERN, den europeiska samarbetsorganisationen för atomforskning. Vetenskapsrådet står för den svenska finansieringen av CERN.
– Vetskap: ett kostnadsfritt nyhetsbrev med korta och begripliga texter om svensk forskning. Finns även på www.vr.se

Ett seminarium ordnas också kring ett projekt som fått stort gensvar i såväl skolor som hos forskare: ”Miljön har en historia”. Per Eliasson, miljöhistoriker och lärare från Lärarhögskolan i Malmö, talar om vad som händer när dagens miljöfrågor studeras ur ett historiskt perspektiv. Han talar även om Miljöhistoria i undervisningen – ett samarbetsprojekt över ämnesgränserna.
Tid: tisdag 30 oktober, kl: 15.30 -17.00.
Biljetter: Entrétorget vid huvudentrén.

Vetenskapsrådet finns i monter A24:53.
Mer om Skolforum på: www.skolforum.com

För ytterligare information kontakta:
Mona Holmfors, projektledare
Direkttel: 08-546 44 000
Mobiltel: 070-583 38 11
E-post: press.marknad@telia.com

Presskontakt:

Sofia Gunther

Telefon:

08-546 441 20

Mobil:

Kopplas vidare