Intresset för hållbar energiproduktion har aldrig varit så stort som nu och forsknings- och utvecklingsarbete pågår inom många områden. Forskare från Karlstads universitet och SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, genomför storskaliga försök i samverkan med Solör Bioenergi Pellets AB i Älvdalen för att skapa en kontrollerbar process som ger jämn och hög pelletskvalitet.

Varje år produceras i Sverige omkring 1,7 miljoner ton pellets av sågspån från gran och tall. I tillverkningsprocessen torkas och mals sågspånet innan det pressas till pellets. En del pelletstillverkare har idag problem med varmgång vid lagring av pellets. Denna varmgång i kombination med att det bildas brandfarliga och giftiga gaser vid lagringen medför risk för brand. Idag har industrin lärt sig hantera problemet med varmgång i pelletslagren men detta har skapat dyrare lagringshanteringar och substansförluster vid lagring av både sågspån och pellets. Genom att lära sig mer om och utnyttja sågspånets olika egenskaper vill forskare från SLU och Karlstads universitet tillsammans med bland andra Solör Bioenergi öka säkerheten kring pelletshanteringen och samtidigt öka lönsamheten.

– Syftet är att förstå mer hur sågspån från trädets olika delar påverkar slutprodukten och vilken roll torkprocessen har. Målet är att tillverka pellets med jämnare kvalitet, undvika lagringsförluster och samtidigt öka kunskapen hur olika recept på träspånblandningar påverkar slutprodukten, säger Stefan Frodeson, universitetslektor i miljö- och energisystem vid Karlstads universitet.

Att i stor industriell skala kunna separera olika typer av sågspån och samtidigt torka med olika tekniker och torktemperaturer och sedan lagra pelletsen under kontrollerade former ger ett viktigt tillskott till kunskapen hur processteknik och råmaterial påverkar gasbildning och lagringsegenskaper.

– För tillfället har vi 24 olika pelletshögar av vardera 7 ton där vi samlar in data som ska sammanställas under hösten, säger Stefan Frodeson.

Forskningen bedrivs inom ramen för projekten SvinPels och InnoPels
Projektdeltagare är SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet, Karlstads universitet, Paper Province, Solör Bioenergi Pellets AB, Härjeåns Energi AB samt Bergkvist Siljan Skog AB. InnoPels, projektbudget 7,3 MSEK pågår till utgången av 2023 och finansieras av Vinnova, Solör Bioenergi Pellets AB, Härjeåns Energi AB och Bergkvist Siljan Skog AB. SvinPels, projektbudget 5,86 MSEK pågår till utgången av 2022 och finansieras av Energimyndigheten och Solör Bioenergi Pellets AB.

Stefan Frodeson, Karlstads universitet

Stefan Frodeson framför högar med olika pellets.

Presskontakt:
Carina Olsson

tel 0706 015 464

carina.olsson@kau.se