Mer än hälften av tillverkningsföretagen säljer sina produkter online direkt till slutkund, enligt en nationell studie framtagen av Tekniska Högskolan (JTH) vid Jönköping University (JU).

E-handeln är den snabbast växande försäljningskanalen inom detaljhandeln med en årlig tillväxt på 15 procent 2006-2019, 40 procent under 2020 och 20 procent under 2021. Alla sällanköpssektorer i detaljhandeln har redan nått tröskelvärdet där all framtida tillväxt troligtvis kommer att ske online. I dag representerar e-handeln 16 procent av den totala detaljhandeln och en fjärdedel av de tillverkande företagen i den nationella studien anser att e-handel har strategisk betydelse för dem.

– Det som händer när e-handeln tar andelar är att det blir färre återförsäljare, att återförsäljarna blir större och att det totala antalet butiker minskar. En tydlig internationell trend är att tillverkande företag säljer direkt till konsumenter online för att stärka sin konkurrenskraft. Ett exempel är att Adidas har som mål att hälften av deras globala försäljning ska vara direkt till slutkund 2025, säger Andreas Risberg, forskare i logistik på JTH.

Den nationella studien, som omfattar 82 svenska tillverkande företag, visar att företagen har upplevt en stark tillväxt för sin e-handel de senaste fem åren och att många av dem har stora förhoppningar om en fortsatt god utveckling.

– De stora företagen har i de flesta fall kommit längre på sin e-handelsresa än små och medelstora företag. Det finns dock god e-handelspotential även bland små och medelstora tillverkande företag och en målsättning med studien är att de ska kunna se möjligheterna och stärka sin konkurrenskraft genom e-handel direkt till slutkund, säger Andreas Risberg.

Jönköping University (JU) är en stiftelsehögskola med tydligt profilerad verksamhet som präglas av entreprenörsanda, internationalisering och samverkan med näringsliv och samhälle. Utbildning och forskning bedrivs inom de fyra fackhögskolorna Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping International Business School och Tekniska Högskolan samt utbildning inom Jönköping University Enterprise. JU har cirka 12 000 registrerade studenter, 800 anställda och omsätter 1 000 mnkr.

Presskontakt:
Presstjänst
Telefon:
073- 910 17 53
Epost:
press@ju.se
Presskontakt:
Sophie Liljefall
Telefon:
+46 36-10 1816
Epost:
sophie.liljefall@ju.se