Varför tenderar detaljhandelsföretag i Sverige som startas av kvinnor att vara mindre och växa i lägre utsträckning än de som startas av män? Detta ska studeras närmare i ett nytt forskningsprojekt lett av Lucia Naldi, professor i företagsekonomi vid Jönköping International Business School (JIBS).

Det treåriga forskningsprojektet Women in Retail har beviljats 3,6 kronor från Hakon Swenssons stiftelse. Lucia Naldi och projektmedlemmarna Helena Nilsson, universitetslektor i nationalekonomi och Magdalena Markowska, universitetslektor i företagsekonomi vid JIBS (som representerar de tre forskningscentrana CEnSE, MMTC och CeFEO) kommer under projektets gång att bidra med ny kunskap om kvinnliga företagare i Sverige.

-Projektet är relevant eftersom det kommer att belysa några av de hinder som ligger bakom den låga tillväxten av kvinnoledda företag inom detaljhandeln. Det kommer samtidigt ge praktiska insikter i hur vissa kvinnliga entreprenörer kan vara innovativa och frodas i den här branschen, säger Lucia Naldi.

Enligt forskarna finns det en paradox som begränsar detaljhandelns tillväxt i Sverige och världen över. Medan mer än hälften av de nya företagen inom detaljhandeln startas av kvinnor, tenderar dessa företag att vara mindre och växa i lägre grad än de som startas av män. För att kunna ta itu med denna paradox fokuserar projektet på tre lika kritiska frågor.

  • Varf√∂r v√§ljer kvinnor att starta ett detaljhandelsf√∂retag och hur p√•verkar detta beslut deras familjesituation?
  • Vad k√§nnetecknar de detaljhandelsf√∂retag som startas och drivs av kvinnor n√§r det g√§ller plats, storlek och tillv√§xtutsikter?
  • Vilka distributionskanaler (online, fysisk butik eller kombinationer av de tv√•) v√§ljer kvinnliga f√∂retagare och vad blir tillv√§xtkonsekvenserna av dessa val?

Projektet kommer att använda en kvantitativ studie av matchade uppgifter från arbetsgivar-/arbetstagarpanelen i kombination med en multipel fallstudie där man följer tjugo kvinnliga företagare och deras detaljhandelsföretag under tre åren.

‚Äď Jag och forskargruppen √§r j√§tteglada! Vi ser fram emot det h√§r projektet och m√∂jligheten att l√§ra oss mer om kvinnliga entrepren√∂rer inom detaljhandeln, s√§ger Lucia Naldi.

Jönköping University (JU) är en stiftelsehögskola med tydligt profilerad verksamhet som präglas av entreprenörsanda, internationalisering och samverkan med näringsliv och samhälle. Utbildning och forskning bedrivs inom de fyra fackhögskolorna Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping International Business School och Tekniska Högskolan samt utbildning inom Jönköping University Enterprise. JU har cirka 12 000 registrerade studenter, 800 anställda och omsätter 1 000 mnkr.

Presskontakt:
Sophie Liljefall
Telefon:
+46 36-10 1816
Epost:
sophie.liljefall@ju.se