För närvarande har fjorton svenska doktorander vid EUI stipendium från Vetenskapsrådet. (Se lista nedan.)
Av dessa blev jur kand Jessica Almqvist den första svenska som disputerat i juridik när hon i slutet av maj gick fram med sin avhandling.
Titeln på arbetet är ”The Quest for Cultural Accommodations in a Rule of Law Context: A Right-Based Approach”. (En sammanfattning finns på Vetenskapsrådets hemsida under Presstjänst/Pressmeddelanden)

OM EUI
EUI är en institution för forskarutbildning m m som finansieras gemensamt av EU-länderna. EUI erbjuder ett treårigt forskarutbildningsprogram för studerande från EUs medlemsländer. Utbildningen ges inom historia, kulturhistoria, juridik, statsvetenskap, sociologi och ekonomi. Doktorandutbildningen vid EUI är ett av världens mest omfattande inom dessa discipliner och unik genom sin internationella, komparativa och tvärvetenskapliga karaktär.
Akademiker och forskarstuderande med olika bakgrund och tradition sammanförs i programmet i en utbildning som efter 3-4 år leder fram till en doktorsexamen, erkänd av alla EUs medlemsstater.

FJORTON SVENSKA DOKTORANDER
Följande svenskar (ämne/bostadsort) har fått stipendium från Vetenskapsrådet för studier vid EUI, (budgetåret 2001/02):
– Katarina Andersson, historia, Ystad
Agneta Edman, historia, Vetlanda
– Samuel Engblom, juridik, Lund
– Johanna Engström, juridik, Sävedalen
– Henrik Forshamn, historia, Göteborg
– Jessica Jonsson, juridik, Örebro
– Martin Karlsson, ekonomi, Malmö
– Andreas Marklund, historia, Uppsala
– Ingela Naumann, sociologi, Berlin
– Kristoffer Nimark, ekonomi, Lund
– Göran von Sydow, statsvet, Stockholm
– Joanna Vadenbring, historia, Lund
– Peter Wennersten, historia, Stockholm
– Oscar Österberg, statsvet, Uppsala/Åhus

MER INFORMATION
Marianne Yagoubi, forskningssekreterare ämnesrådet för humaniora och samhällsvetenskap
08-654 44 324 / marianne.yagoubi@vr.se

EUIs hemsida: www.eui.org

Presskontakt:

Marlene Truedsson

Telefon:

08-546 441 20

Mobil:

Kopplas vidare