Nu stärker Karlskrona sin roll när det gäller kompetens inom undervattensteknik. Ett nytt nationellt centrum för undervattensteknik bildas vid BTH, Blekinge Tekniska Högskola, och invigs av försvarsminister Peter Hultqvist. Media är välkommen att närvara.

Undervattensteknik är en nationell angelägenhet där Sveriges konkurrenskraft och innovationsförmåga behöver stärkas. I Karlskrona finns en unik miljö och kompetens inom marin teknik. Försvarsmakten, Kustbevakningen, NKT, Saab och Blue Science Park med 15 medlemmar i klustret för marin teknik i samverkan med BTH.

BTH har forskning inom tillämpningsområdet undervattensteknik med doktorander som samverkar med myndigheter, samhälle och näringsliv. Samtidigt startar BTH en ny civilingenjörsutbildning i marin teknik som ett led i att ytterligare stärka kompetensen. Nu bildas Nationellt Undervattenstekniskt Centrum, NUC, ett av delmålen i den nationella agendan för undervattensteknik. Invigningen leds av försvarsminister Peter Hultqvist tisdagen den 24 april enligt nedan.

Media är välkomna att närvara vid invigningen av satsningen. På den efterföljande presskonferensen medverkar även rektor Anders Hederstierna, ansvarig forskare Oskar Frånberg, representant från Sjöstridsskolan, NKT, Saab och andra intressenter från näringsliv och offentlig sektor.

Dag: Tisdagen den 24 april
Tid: Kl 16:45
Plats: Försvarsmaktens dykeri och navalmedicinska centrum. Samling vid vakten, Örlogshamnen.

Obs! Anmälan om deltagande måste göras i förväg, senast måndag den 23 april kl. 10:00 till margareta.ahlstrom@bth.se

För mer information, kontakta Oskar Frånberg, telefon: 0455-38 55 50 eller via e-post: oskar.franberg@bth.se


Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor där IT och innovation för hållbar tillväxt står i fokus. BTH startade 1989 och har idag drygt 5 000 studenter och 450 anställda.

BTH är idag bland de sex bästa i världen inom programvaruteknik och hållbar utveckling.

Något som kännetecknar BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar utbildning och forskning på såväl regional, nationell som internationell nivå.

BTH fick 1999 rätt att ge doktorsexamen inom teknik och vi bedriver idag forskarutbildning inom områdena IT med tillämpningar respektive Planering och management. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet.

BTH har två moderna campus i Blekinge: huvudcampus Campus Gräsvik i Karlskrona samt Campus Karlshamn. Båda ligger i vacker kustmiljö vid havet.

Besök oss gärna på www.bth.se eller se vår presentationsfilm med våra utbildningar nedan.


Presskontakt:
Margareta Ahlström
Telefon:
0455-38 50 91
Mobil:
+46 455 38 50 91
Epost:
margareta.ahlstrom@bth.se