Cerebral pares (CP) är den vanligaste orsaken till rörelsehinder hos barn och ungdomar. Omkring 2,5 per 1000 barn föds i Sverige med CP-skada, och andelen tenderar att öka. I hela landet finns det cirka 23.000 barn med CP i åldern 0-20 år.

De flesta barnen har motoriska problem som kräver olika typer av insatser. Barnen har rörelser som inte går att styra. Inom barnhabiliteringen använder man sig av ett antal olika behandlingsmetoder, men dessa är bristfälligt utvärderade.

En av metoderna är att ge barnet en mycket tunn och flexibel fothylsa som stöder och stabiliserar foten. Plasthylsan, som kallas Dafo (dynamisk ankel/fot-ortos), ger en bättre hållning och leder till att barnets hela kroppsmotorik förbättras markant.

Annika Näslund, sjukgymnast och lärare vid fd Vårdhögskolan i Boden i sju år, har nu blivit den första doktoranden vid universitetets institution för hälsovetenskap i Boden. Hennes handledare är professor Lennart von Wendt, barnneurolog vid Helsingfors Universitetssjukhus.

Tillsammans med sjukgymnast Ann Kristin Ericsson, som är specialist på ortoser (hylsor), utvärderar hon användningen av Dafo. En nyckelperson är ortopedingenjör Nils-Göran Karlsson, Sunderby sjukhus, som genom ett skickligt hantverk utformar den individuellt formgjutna hylsan.

– Vi har fått enormt positiv respons då vi intervjuat föräldrarna, säger Annika Näslund som är mycket optimistisk om att fothylsan ska kunna hjälpa barn med CP till bättre motorik.

Det som ännu saknas är en objektiv mätning av resultaten, med och utan fothylsa. Inom kort ska därför tio barn med föräldrar åka ner till Karolinska institutet för en kombinerad forsknings- och nöjesresa.

– Det ska bli väldigt spännande att få svart på vitt, säger Annika Näslund.

Upplysningar: Annika Näslund, tel 040-12 89 75 (annika.naslund@boden.mail.telia.com), prefekt Karin Axelsson, tel 0921-758 03, eller pressansvarig Jan Nyberg, tel 0920-916 21, 070-672 0111

Presskontakt:

Katarina Karlsson, Sofia Stridsman

Telefon:

0920-492128, 0920-493625

Mobil: