Mandelbrot, nu profesor i matematik vid Yale University, är nämligen en av världens mest berömda matematiker. Känd för sina epokgörande böcker från 70-talet där han framställde teorin bakom fraktalerna, dessa fascinerande geometriska figurer som är nära släkt med kaosteorien, som dock främst gäller dynamiska system (förändringar över tid).
– Han är en gigant som ledde in vetenskapen i nya riktningar. Idag använder man fraktala mängder i t ex bildkomprimering och beräkning av sprickbildning i berg för att ta ett par exempel, säger matematikprofessor Gunnar Sparr.
På Mandelbrots meritlista står anställningar på IBM, MIT, Princeton, Harvard m fl världsberömda universitet och företag.
Mandelbrot har ursprungligen lockats till Lund för att tala hos Kungliga Fysiografiska Sällskapet. Han håller där en s k Sven Berggren lecture den 2 oktober under titelm ”Fractals in Science now, and in Art since Time Immemorial”. Men redan den 1 oktober medverkar han i ett minisymposium på fysiska institutionen. Mandelbrot har själv lagt upp det programmet. Detta symposium äger rum i sal F kl 14-18.30. Där deltar för övrigt också bl a Bengt E Y Svensson, Lund, Koung-An Chao, Lund, Francoise Combes, Paris, Jens Feder, Oslo, Bernard Sapoval, Paris och Lennart Carlesson, Stockholm.

Kontakt vid Kungliga Fysiografiska sällskapet, professor Barbro Johansson 046-222 0621, epost: barbro.johansson @ neurol.lu.se
Kontakt vid LTH: professor Gunnar Sparr, 046- 222 85 28, epost: Gunnar.Sparr@math.lth.se