SRL är ett fortsättningsprogram för Framtidens forskningsledare(FFL), som är ett individuellt bidrag för svenska toppforskare. Med SRL kan bidragsmottagarens forskargrupp utvecklas ytterligare och premiera innovativ forskning vid svenska lärosäten.

Bidragsmottagarna nedan får vardera 10 miljoner kronor under en femårsperiod med början 2012-01-01.

Igor Abrikosov, Kvantteori för atomistisk materialdesign, Linköpings universitet
Ernest Arenas, Studier av dopaminerga nervcellers utveckling och stamcellsterapi för Parkinsons sjukdom, Karolinska Institutet
Johan Ericson, Induktiva mekanismer i neurala stamceller, Karolinska Institutet
Kristina Höök, Upplevelsebaserad design: kropp, känsla, socialitet & empati, SICS (Swedish Institute of Computer Science)
Richard Neutze, Membranproteiners strukturdynamik, Göteborgs universitet
Lars-Erik Wernersson, Trådlösa applikationer med nanoelektronik, Lunds tekniska universitet
Juleen Zierath, Molekylära mekanismer vid typ 2 diabetes, Karolinska Institutet
Johan Åkerman, En spinntronik-magnonik-plasmonik-baserad THz-teknologi, Göteborgs universitet

Forskningshandläggare Jan Fahleson,
tel: 08-505 816 72, jan.fahleson@stratresearch.se