Luleå tekniska universitets vätgassatsning CH2ESS har fått en ny verksamhetsledare, teknologiedoktor Cecilia Wallmark, ett erkänt namn inom vätgasområdet i världen. Hon har över 20 års erfarenhet inom teknikområdet vätgas och bränsleceller i Sverige och även internationellt. Nu senast kommer hon från Sweco, där utvecklingen av vätgasområdet varit hennes fokus i många år.

– Det känns jätteroligt att ha fått uppdraget som verksamhetsledare för CH2ESS vid Luleå tekniska universitet. Jag tycker om att driva utveckling och har erfarenhet av ledarskap från företag, industri och offentlig sektor. Det ger mig en helhetssyn på området och för att få in vätgasen i det svenska energisystemet måste vi samarbeta mellan olika aktörer, säger Cecilia Wallmark som tillträder tjänsten den 28 mars.

– Jag är otroligt glad att Cecilia tackade ja till att efterträda mig som ledare för CH2ESS. Jag har svårt att tänka mig någon som skulle passa bättre för jobbet, säger Rikard Gebart, professor i energiteknik som går i pension hösten 2022 efter 33 år vid Luleå tekniska universitet.

Med fokus på vätgas
De senaste åren har Cecilia Wallmark drivit över 60 olika vätgasprojekt inom Sweco, bland annat ett internationellt nätverk mellan tio länder för affärsutveckling inom vätgasområdet. Hennes inriktning på Sweco har varit att driva utvecklingen av hållbara energi- och transportlösningar. Stort fokus har legat på vätgasområdet, energisystemlösningar och handlingsplaner för omställning av transportsektorn. Under 2021 samordnade hon hindersanalysen som grund till Energimyndighetens förslag: Nationell strategi för fossilfri vätgas, som regeringen nu ska ta ställning till.

– Det absolut viktigaste innehållet i vätgasstrategin är att vätgas ska ses som en naturlig del i det svenska energisystemet. Att vi äntligen nått hit har hjälpts upp av att svensk industri har förändrat synen på vätgas i Sverige, de har sagt ” vi tror på det här”. LKAB, SSAB och Vattenfall som genom Hybrit, är först i världen att säga att de ska implementera vätgas i hela kedjan av ståltillverkningen, och att Ovako, H2 Green Steel med flera också satsar helhjärtat, säger hon.

Luleå tekniska universitet satsar på vätgasområdet
Grunden för en svensk vätgasstrategi är att EU-kommissionen den 8 juli 2020 antog en vätgasstrategi för ett klimatneutralt Europa, med syfte att snabba på utvecklingen av ren vätgas, som en hörnsten för ett klimatneutralt energisystem till år 2050. Tio månader efter beslutet om EU-kommissionens vätgasstrategi lanserade Luleå tekniska universitet sin vätgassatsning Center for Hydrogen Energy Systems Sweden, CH2ESS. Satsningen är unik genom att den går över alla ämnesområden på universitetet. För att vätgas ska bli en del av det svenska energisystemet behövs många olika discipliner som energi, elkraft, material, bygg, hälsa och ekonomi.

–Jag är övertygad om att CH2ESS kommer att bidra på flera sätt när det gäller implementeringen av vätgas i energisystemet, dels genom utbildning inom områden från avancerad analys till praktiskt handhavande av vätgas, dels med vår forskning och utveckling. Tillsammans med aktörer på marknaden kan vi vidareutveckla den teknik som redan finns inom vätgasområdet. Vi sprider kunskap och kreativitet och samarbetar med olika aktörer i Sverige och världen och både hjälper och driver utvecklingen inom vätgas, säger Cecilia Wallmark.

Norra Sverige föregångare i världen
Hon lyfter norra Sverige som en av de regioner i världen som nu visar att vätgasetableringar kommer att bli verklighet, vilket också innebär att vi har världens ögon på oss.

– En utmaning för industrin när vätgas implementeras är att tekniskt få fram produkter som är bra och billiga och att resurs- och finansieringsmässigt visa att man är i framkant inom vätgasområdet. Med universitetets anläggning LTU Green Fuels kan vi ge företagen en chans att bedriva utveckling inom vätgasområdet istället för att de enbart förlitar sig på leverantörernas utveckling. Den klassiska indelningen om vem som gör vad i produktionskedjan inom energiområdet och ståltillverkning kan förändras i och med vätgasens införande, säger hon.

Kontakt: Cecilia Wallmark, +46 705492076

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med industrier som LKAB, Ericsson, Boliden, ABB, Epiroc och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,8 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 770 anställda och 17 200 studenter. Läs mer på www.ltu.se eller följ oss på Twitter: @LTUniv och LinkedIn 

Presskontakt:
Katarina Karlsson
Telefon:
0920 49 21 28
Mobil:
072 727 4560
Epost:
katarina.karlsson@ltu.se
Presskontakt:
Sofia Stridsman
Telefon:
0920 49 36 29
Mobil:
070 273 84 30
Epost:
sofia.stridsman@ltu.se