AI, artificiell intelligens, kan användas inom speldesign, hälsovård, energiproduktion, kollektivtrafik med mera. Utvecklingen av tekniken innebär stora möjligheter men också utmaningar och risker. Forskare vid Malmö universitet undersöker hur AI kan integreras och förbättra användningen av olika system men också vilka demokratiska, etiska och samhälleliga konsekvenser den snabbt föränderliga tekniken kan ha. Här finns listan på samtliga vid Malmö universitet som forskar på AI.

Steve Dahlskog, forskar om AI för digitala spel, AI besläktad med generativa tekniker som ChatGPT, designetik relaterat till AI.
Kontakt: steve.dahlskog@mau.se, 040-665 71 27

Paul Davidsson, professor. AI för IoT (Internet of things), intelligenta agenter, agentbaserade system med tillämpningar mot fjärrvärmestyrning, social simulering.
Kontakt: paul.davidsson@mau.se, 040-665 86 18

Helena Holmström Olsson, professor. Om affärsmöjligheter inom AI samt automatiserade tester och experiment i stora system för att hitta och lösa problem samt optimera systemen.
Kontakt: helena.holmstrom.olsson@mau.se, 040-665 73 19

Magnus Johnsson, har breda kunskaper inom AI, speciellt maskininlärning, kognitiva system (AI-system som simulerar mänskligt tänkande) och kognitiv robot.
Kontakt: magnus.johnsson@mau.se, 040-665 82 13

Reza Khoshkangini, forskar på användandet av AI-tekniker för att titta på data som har samlats in från maskiner eller människor för att få förstå deras beteenden och/eller krav.
Kontakt:
reza.khoshkangini@mau.se, 040-665 82 73

Arezoo Sarkheyli-Hägele, forskar på AI-system med självkännedom, situationsmedvetenhet, kognitiva förmågor och kontextuella resonemang för beslutsfattande.
Kontakt: arezoo.sarkheyli-haegele@mau.se, 040-665 75 38

Martin Berg, professor i medieteknik med kunskap om AI i offentlig sektor och AI:s påverkan på samhället.
Kontakt: martin.berg@mau.se, 040-665 80 60

Sara Leckner. Om konsekvenserna för individ och samhälle när artificiell intelligens används i digitala medier.
Kontakt: sara.leckner@mau.se, 040-665 71 29

Michael Strange. Styrmodeller som svar på AI:s roll i global hälso- och sjukvård och dess konsekvenser för maktfördelningen.
Kontakt: michael.strange@mau.se, 040-665 72 16

Jason Tucker. Global politik kring AI och sjukvård, ekonomi, styrning, framtid och vardag.
Kontakt: jason.tucker@mau.se, 040-665 78 85

Jess Haynie-Lavelle. Möjligheter och begränsningar för AI-tekniker att navigera över transnationella och transkulturella gränser inom en global hälsokontext.
Kontakt: jess.haynie-lavelle@mau.se, 040-665 77 16

För frågor rörande fusk kopplat till AI i undervisning och examination, kontakta prorektor Mats Edenius, ordförande i Beredningen för utbildning vid Malmö universitet. För frågor kopplade till AI i stort, kontakta Andreas Jacobsson, ordförande i Rådet för digitalisering vid Malmö universitet.

————————————————————————-

Du får det här pressmeddelandet eftersom vi tror att du är intresserad av vår forskning och utbildning. Läs om Malmö universitets hantering av GDPR: mau.se/om-webbplatsen/

Material från nyhetsrummet får användas för redaktionella syften, ej för kommersiellt bruk som till exempel annonsering.

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som bidrar till samhällsutveckling. Det märks i vår forskning, våra utbildningar och i vårt samarbete med andra aktörer.

Våra forskare arbetar gränsöverskridande. Med olika discipliner vidgas perspektiven och infallsvinklarna blir fler. Att identifiera och ta sig an framtidens utmaningar är högt prioriterat.

Tillsammans med andra vill vi skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt. Som en naturlig följd av detta finns de flesta av våra studenter inom ämnesområden och yrken med hög samhällsrelevans.

Vi är övertygade om att öppenhet och inkludering berikar vår mångfald. Ett kvitto på det är att två av tre studenter på Malmö universitet är första generationens akademiker.

Malmö universitet i siffror:

  • Grundat 1998
  • 5 fakulteter och 5 forskningscentrum.
  • 24000 studenter, 12 000 helårsstudenter
  • 2 093 anställda
  • 430 disputerade lärare, 264 doktorander 83 professorer
  • 100 program och 350 kurser

Presskontakt:
Magnus Jando
Telefon:
040 665 81 97
Epost:
magnus.jando@mau.se
Presskontakt:
Anna Dahlbeck
Telefon:
040 665 87 93
Epost:
anna.dahlbeck@mau.se
Presskontakt:
Hanna Svederborn
Telefon:
070 410 09 86
Epost:
hanna.svederborn@mau.se
Presskontakt:
Marc Malmqvist
Epost:
marc.malmqvist@mau.se
Presskontakt:
Magnus Erlandsson
Telefon:
040-6658683
Epost:
magnus.lars.erlandsson@mau.se