Framställning av nya skärverktyg sker vanligen genom empiriska modeller och genom tid- och resurskrävande experiment. Så kallade finita elementmetoder är ett modernt datorbaserat verktyg som kan användas för att simulera tillverkningsprocesser som skärande bearbetning. Simulering kan ge ökad förståelse för skärprocessen och kan bidra till en minskning av antalet experiment som traditionellt används för att utforma verktyg med bra skärbarhet och minimalt slitage.

I avhandlingen Modelling and Simulation of Mechanical Cutting med vilken doktoranden Vahid Kalhori disputerar vid Luleå tekniska universitet den 26 oktober, har målet varit att bestämma hur skärning ska simuleras för att få tillräckligt noggranna modeller som i sin tur kan användas för att studera skärprocessen och på så sätt förstå den bättre.

35-årige Vahid Kalhori är född i Teheran i Iran och är svensk medborgare sedan 1993. Efter sin civilingenjörsexamen i maskinteknik vid Luleå tekniska universitet i februari 1996 har Vahid Kalhori varit universitetet trogen. I mars år 2000 tog han sin licentiatexamen i datorstödd maskinkonstruktion.

Upplysningar: Vahid Kalhori, tel. 0920-910 51 eller Vahid.Kalhori@cad.luth.se

Presskontakt:

Katarina Karlsson, Sofia Stridsman

Telefon:

0920-492128, 0920-493625

Mobil: