B-O Åhrström, doktorand vid Avdelningen för maskinelement, Luleå tekniska universitet, har undersökt vad som på fackspråk heter termofysiska egenskaper, styrande transient friktion hos trycksatta vätskor.

Genom ett nytt sätt att mäta friktionsegenskaperna hos smörjmedel i kullager, kan man mycket exakt avgöra vilket smörjmedel som passar bäst i olika maskindelar. Metoden kan bland annat användas till att särskilja mineral- och syntetoljors friktionsegenskaper samt att studera hur vissa temperatur- och tryckberoende egenskaper i smörjoljan påverkar effektförlusterna i till exempel förbränningsmotorer.

Detta gör det möjligt att skräddarsy friktionen för enskilda applikationer och på så sätt optimera prestanda. På så vis kan högre effekter uppnås, med ekonomiska vinster som följd, samtidigt som utsläppen minskar, vilket är mycket viktigt för den globala miljön.

B-O Åhrström är född och uppvuxen i Luleå, där han studerat maskinteknik sedan gymnasietiden. Sin civilingenjörsexamen tog han 1997 med avlutningen tillämpad mekanik.

Fritidsintressen är förutom jakt även musik och flygning. Som 1:a trumpetare och ordförande i Luleå Storband är han känd i musikerkretsar, men även på flygplatsen i Luleå där han gärna spenderar en timme eller två bland molnen i någon flygmaskin.

B-O Åhrström disputerar den 31 oktober kl 9.00 i Studion, E-huset. Avhandlingens titel är Friction in highly pressurized lubricants and its relation to thermo-physical properties, och opponent är professor K.L. Johnson från Cambridge University, Storbritannien.

Upplysningar: B-O Åhrström, tel 0920-49 12 42, e-post: boa@mt.luth.se eller Jan Nyberg, pressansvarig, tel 0920-49 16 21, 070-672 01 11, e-post: jany@adm.luth.se