Verkligheten är emellertid, att en rad beslut och domar om beviljade insatser åsidosätter lagen genom sk fördröjd verkställighet. Den funktionshindrade har givits en rättighet på papperet, men det är i alltför många fall en skenrättighet. Att den enskildes rättssäkerhet blir lidande är ställt utom allt rimligt tvivel. De sociala rättigheternas vara eller icke vara studeras i en doktorsavhandling av Håkan Gustafsson som presenteras på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet den 11 januari.

En orsak till bristerna i rättssäkerheten är bl a den syn på sociala rättigheter som råder. I studien analyseras de föreställningar som omgärdar synen på sociala rättigheter. En åsikt uttrycker t ex att sociala rättigheter inte är ’äkta’ rättigheter och att de därför inte behöver prioriteras. Mot detta framför arbetet att sociala rättigheter är reella sk kravrättigheter och att de därför måste effektueras. Rättssäkerhet måste innebära att tillämparna och kommunerna tar ett socialt ansvar för att existerande rättighetslagar också tillfaller dem som är i behov av dem. Studien vill ta sociala rättigheter på allvar – taking social rights seriously.

Håkan Gustafsson är verksam som forskare och lärare vid Juridiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Tid för disputation: lördagen den 11 januari kl 11.00
Plats: Sal E44, Handelshögskolan, Vasagatan 1, Göteborg
Avhandlingens författare: Håkan Gustafsson
Avhandlingens titel: ”Rättens polyvalens. En rättsvetenskaplig studie av sociala rättigheter och rättssäkerhet”

Välkommen!

För ytterligare information kontakta: Håkan Gustafsson, tel 031-773 4980, mobil 0733-24 12 85, e-post hakan.gustafsson@law.gu.se

Maria Norrström
Informatör
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Rektors kansli
Box 600, 405 30 Göteborg
Besöksadress: Vasagatan 1
Telefon:031-773 1247
Fax: 031-773 1402
Mobil: 0709-22 66 89
e-post: Maria.Norrstrom@handels.gu.se
www.handels.gu.se