Nu kan Umeå universitet stoltsera med att ha fyra anställda som har svenskt yrkesdykarcertifikat S-30. På uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten ska makrovegetationen i Bottniska viken övervakas inom den nationella miljöövervakningen.

I mars påbörjades utbildningen till forskningsdykare för Jenny Ask, Joakim Ahlgren, Robin Bergman och Martina Jeuthe, alla anställda på Umeå marina forskningscentrum, UMF, vid Umeå universitet. Sedan dess har det varit hårt arbete och många timmars övning under ytan.

– Vi har fått i uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten att övervaka makrovegetationen i Bottniska viken. Det innebär exempelvis att vi kommer att undersöka hur djupt olika alger och växter finns på havsbottnarna. Djuputbredning och artsammansättning av vegetationen ger en indikation om miljötillståndet, bland annat därför att djuputbredningen påverkas av övergödning, berättar projektledare Jenny Ask, forskare och miljöanalytiker, på UMF vid Umeå universitet.

Det svenska yrkesdykarcertifikatet S-30 riktar sig till så kallade forskningsdykare, personer som behöver dyka för att fotografera, samla in prover eller på annat sätt dokumentera livet under ytan. Siffran 30 anger att de är utbildade att kunna dyka ner till 30 meters djup. Det är fullt tillräckligt för den verksamhet som nu kommer att sättas i gång vid UMF.

För mer information, kontakta gärna:

Jenny Ask, Umeå marina forskningscentrum vid Umeå universitet
Telefon: 070-610 28 87
E-post: jenny.ask@umu.se

Läs mer om Umeå marina forskningscentrum

Läs mer om Havs- och vattenmyndigheten

Umeå universitet
Umeå universitet
är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 37 000 studenter och 4 700 anställda. Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Presskontakt:

Presstjänsten

Telefon:

090-786 50 89

Mobil:

072-206 89 23