Peter Englund, Peter Carlsson, Lisbeth Löpare-Johansson och Christopher Weible har utsetts till 2022 års hedersdoktorer vid Luleå tekniska universitet.

Författaren och historikern Peter Englund, uppväxt i Boden, har utsetts till teknologie hedersdoktor för att han ”i sin forskargärning som historiker producerat en omfattande mängd populärhistorisk litteratur som på ett svåröverträffat sätt kombinerar historievetenskaplig stringens med ett engagerande berättande”.

Jag är född och uppvuxen i Norrbotten, och lyckligen präglad av detta – i stort och smått. Och jag säger fortfarande att jag ska resa ”hem” när jag ska resa norrut igen, till släkt och gamla vänner. Så hur kan jag bli annat än glad och ytterligt stolt över att utnämnas till hedersdoktor vid Luleå tekniska universitet? säger Peter Englund.

Peter Carlsson, vd och medgrundare av Northvolt, har en civilekonomexamen från Luleå tekniska universitet och har tidigare fått ta emot utmärkelsen årets alumn vid sitt gamla lärosäte. Han blir nu även teknologie och filosofie hedersdoktor, med motiveringen att han ”med sitt entreprenöriella mod och ledarskap är en pionjär i den gröna nyindustrialiseringen av norra Sverige”.

– Jag är väldigt hedrad av att få denna utmärkelse av Luleå tekniska universitet, ett lärosäte som formade både mig som människa och som gav mig en karriärssprångbräda ut i världen, säger Peter Carlsson.

Lisbeth Löpare-Johansson, nationell samordnare för nära vård vid Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), blir filosofie hedersdoktor med motiveringen att hon ”under många år arbetat för en mer personcentrerad, tillgänglig och jämlik vård och för införandet av nya arbetssätt inom vård och omsorg.”

Personcentrering bidrar till att vi bättre tar tillvara människors förmågor både i det enskilda mötet och i utvecklingen av vård och omsorg. Därför känner jag både stor glädje och tacksamhet för denna utmärkelse som så tydligt lyfter fram personcentrering och vikten av att utveckla nya arbetssätt inom vård och omsorg. Utmärkelsen ger mig energi att fortsätta att bidra till en fördjupad kunskap om utvecklingen av komplexa system och vikten av ett ledarskap som kännetecknas av tillit och samarbete, säger Lisbeth Löpare-Johansson.

Till filosofie hedersdoktor vid Luleå tekniska universitet har även professor Christopher Weible utsetts. Han är verksam vid University of Colorado Denver School of Public Affairs och världsledande inom det tvärvetenskapliga forskningsfältet policystudier. ”Genom sin omfattande vetenskapliga publicering och sin strävan att bygga starka nätverk med såväl yngre som mer etablerade forskare runt om i världen har han haft stor betydelse för fältets vidareutveckling, breddning och fördjupning.”

Jag är hedrad över att ha blivit utsedd till filosofie hedersdoktor vid Luleå tekniska universitet. Utmärkelsen omfattar år av ansträngningar för att främja tvärvetenskapliga studier av policyprocesser och det är våra gemensamma insatser från det här områdets globala forskningsgemenskap, dit Luleå tekniska universitet hör, som har gjort den här utnämningen möjlig. Det är jag tacksam för. Jag vill också tacka filosofiska fakultetsnämnden vid Luleå tekniska universitet för detta otroliga erkännande, säger Christopher Weible.

Peter Englund, Peter Carlsson, Lisbeth Löpare-Johansson och Christopher Weible promoveras vid Luleå tekniska universitets akademiska högtid i november. Fullständiga motiveringar till valet av de nya hedersdoktorerna finns nedan.

Kontakt: Peter Englund (Kristina Billow Natur & Kultur: kristina.billow@nok.se, Peter Carlsson, press@northvolt.com, Lisbeth Löpare-Johansson, lisbeth.lopare.johansson@skr.se, 070 567 44 66, Christopher Weible, chris.weible@ucdenver.edu, 001 303-315-2010

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF, ledande internationella universitet samt med regionala och nationella aktörer. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 815 anställda och 19 155 studenter.
Läs mer på www.ltu.se och följ oss gärna på Twitter: @LTUniv och LinkedIn 

Presskontakt:
Katarina Karlsson
Telefon:
0920 49 21 28
Epost:
katarina.karlsson@ltu.se